Renhållningen

Söderhamn Nära ansvarar för att samla in, behandla och återvinna hushålls- och matavfall i Söderhamns kommun. Vi ansvarar även för att behandla och återvinna grovavfall, elavfall och farligt avfall från hushåll och verksamheter. Vi arbetar för att minska avfallet och främja återvinning för en hållbar framtid. Sorterar du ditt matavfall så får du lägre renhållningsavgift och bidrar samtidigt till en bättre miljö.

Undantag av besöksavgift för förmånsbeskattade fordon

Från och med 1 september har du som är privatperson och förmånsbeskattas för en organisationsregistrerad lätt lastbil/hantverkarfordon möjlighet att ansöka om undantag av besöksavgift för lämnande av ditt privata avfall.

Systemet med fordonsläsaren fungerar på samma sätt som tidigare. Sensorn kan inte veta vem som framför fordonet, eller vilken typ av avfall som du kommer med eller i vilket syfte. Systemet är helautomatiskt.

Du behöver prövas för rätten att begära undantag av besöksavgift för privat avfall lämnat med förmånsbeskattat fordon. Om detta beviljas, gäller ditt undantag i 12 månader och din bekräftelse ska uppvisas för personal på Långtå återvinningscentral i samband med lämnande av grovavfall från ditt hushåll.

Personal på Långtå återvinningscentral tar bort ditt besök med lämnande av privat avfall för att en faktura inte ska skickas till organisationen som äger fordonet du besöker oss med. Inga borttag av fakturor sker i efterhand. Systemet kräver att du meddelar din ankomst och syfte med besöket i samband med att besöket görs. Söderhamn Nära eller Svea Banks kundtjänst kan inte i efterhand veta syftet med ditt besök. Du som kund har därför en viktig roll för att systemet med undantag för förmånsbeskattade fordon ska fungera.

Har du med dig verksamhetsavfall behöver du inte göra något i samband med ditt besök, då systemet genererar en faktura automatiskt som skickas ut via Svea Bank.


Kriterier för undantag:

  • Organisationsregistrerade fordon av modell lätt lastbil/hanverkarfordon med villkor att förare av fordon förmånsbeskattas för nyttjande av organisationens fordon, samt är mantalskriven i Söderhamns kommun. Undantaget ska styrkas med underlag om förmånsbeskattning eller löneavdrag från Skatteverket eller arbetsgivare.
  • Med mantalskriven menas att du har din folkbokföringsadress i Söderhamns kommun. Renhållningsverksamheten ger även personer som har ett aktivt renhållningsabonnemang avseende hushåll för visstidsboende eller fritidsboende, samma rättighet som mantalskrivna kunder. Detta prövas i samband med din begäran av undantag.
  • Din begäran om undantag måste ha inkommit till Söderhamn Nära senast 48 timmar innan ditt första besök, eller vid förnyelse
  • Om du blir beviljad undantag gäller detta i 12 månader, därefter måste en ny prövning göras.
  • Vid förändring av förmånsbeskattning har du som kund ett ansvar att meddela Söderhamn Nära om nya förutsättningar. T ex att förmånsbeskattning ej gäller längre, eller att fordonet framförs av andra personer inom organisationen som förmånsbeskattas.
  • Bekräftelse av undantag ska uppvisas på Långtå återvinningscentral vid samtliga tillfällen vid lämnande av privat avfall.
  • Undantag gäller endast för lämnande av avfall av privat karaktär. Verksamhetavfall ska faktureras.
  • Inga borttag av fakturor görs i efterhand.

Begäran av undantag görs via formulär på Söderhamn Näras hemsida. Du ansöker digitalt och behöver ha underlag från Skatteverket eller din arbetsgivare som styrker rätten till privat nyttjande av organisationens fordon. Du godkänner din ansökan med Bank-ID. Kan du inte ansöka digitalt, eller saknar Bank-ID, är du välkommen till receptionen på Långtå. Ta med giltig ID-handling, samt underlag från Skatteverket eller din arbetsgivare.

Jag har förstått, skicka mig vidare till formuläret.

Är ditt kärl trasigt?

Så här gör du!

I bland händer det att kärlen går sönder och då är det bra om du så snabbt som möjligt kontaktar oss så vi kan byta ut det åt dig.

Här hittar du formuläret för felanmälan av avfallskärl!

Kundservice

Öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Besök oss gärna på
Stabbläggaregatan 11
826 37 Söderhamn

Till toppen