Renhållningen

Söderhamn Nära ansvarar för att samla in, behandla och återvinna hushålls- och matavfall i Söderhamns kommun. Vi ansvarar även för att behandla och återvinna grovavfall, elavfall och farligt avfall från hushåll och verksamheter. Vi arbetar för att minska avfallet och främja återvinning för en hållbar framtid. Sorterar du ditt matavfall så får du lägre renhållningsavgift och bidrar samtidigt till en bättre miljö.

Under första delen av 2023 kommer vi att "möblera om" på återvinningscentralen. Detta för att även fraktionerna gips, planglas och böcker enkelt skall kunna sorteras rätt och återvinnas.

Utsortering av gips

Från och med vecka 1/2023 kommer gips att utsorteras i en separat container på återvinningscentralen.
Containern kommer att vara tydligt uppmärkt så att du ser var du ska slänga gipset.
I början av året kommer även planglas och böcker att börja utsorteras i separata containrar. Mer information om detta kommer senare.

Töm säcken på Långtå

Det innebär att allt avfall utom asbest och invasiva växter ska slängas synligt så att det sorteras och därmed kan återvinnas på rätt sätt.

Krångligt att sortera rätt?

Sorteringsguiden hjälper dig!

Sorteringsguiden utgår ifrån hur du sorterar på återvinningscentralen. Återvinning och återbruk av material utvecklas hela tiden.

Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs. Men för att återvinna material eller energi ur avfall så måste det sorteras och lämnas på rätt sätt och på rätt ställe. I Sorteringsguiden hittar du information och fakta om hur du ska sortera ditt avfall så det återvinns på rätt sätt.

Avisering direkt i din telefon när det är dags att ställa ut sopkärlen?

Ladda ner Nära-appen!

Dessutom får du driftinformation och våra senaste nyheter.

​​​​​​​Appen finns tillgänglig för nedladdning i både App Store och Googles Playbutik.

Är ditt kärl trasigt?

Så här gör du!

I bland händer det att kärlen går sönder och då är det bra om du så snabbt som möjligt kontaktar oss så vi kan byta ut det åt dig.

Här hittar du formuläret för felanmälan av avfallskärl!

Kundservice

Öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Besök oss gärna på
Stabbläggaregatan 11
826 37 Söderhamn

Till toppen