Reviderade avtal
från 1 april 2019

Det allmänna avtalsvillkoret för elnätskunder har reviderats och det nya börjar gälla 1 april 2019.

Skillnaden i det nya avtalet är att den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering (punkt 1.4 i villkoren) har upphävts. Detta eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

De allmänna avtalsvillkoren är en överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige. Du som kund behöver inte göra något, utan de uppdaterade villkoren gäller automatiskt alla kunder från 1 april.

Vill du läsa villkoren hittar du dem här.

Till toppen