Vi vill alltid bli bättre

Vartannat år genomför vi en nöjdkundundersökning för att se hur våra kunder tycker att vi sköter oss och om vi kan bli bättre.

- Vi har nu genomfört undersökningen tre gånger med start 2015 och den visar att vi fortfarande är bra på att ta hand om våra kunder, säger kundservicechef Lena Sandin.

Årets kundundersökning visar att vi har backat på några punkter jämfört med den föregående undersökningen. Vi får fortfarande väldigt höga betyg överlag och skillnaden är inte stor, men tillräckligt för att vi ska ta den på allvar.

- Det som har fått sänkt betyg, från mycket nöjd till nöjd, är frågor som rör klagomålshantering, uppdateringar på hemsidan och återkoppling till kund. Dessa tre områden kommer nu att prioriteras och förhoppningsvis kommer det att märkas inom kort, säger Lena Sandin.

Här kan du läsa mer om vår nöjdkundundersökning.

Till toppen