Vi dyker upp överallt

Eller snarare dyker ner…

På bilden ser du två av våra rörnätstekniker på VA (vatten/avlopp) som under en tid framöver
är ute i centrala Söderhamn och samlar in mätvärden och gör en bedömning av våra avloppsbrunnars kondition.

Inventeringen är en del av ett samarbete mellan Tallins tekniska universitet, Söderhamn Nära
och Söderhamns kommun och ingår i EU-projektet NOAH.

Resultaten skall leda fram till förbättringsåtgärder samt ge stadsplanerare bättre förutsättningar i sitt arbete.

Stefan Ek och Micke Rönn inspekterar en dagvattenbrunn i Västra Stadsparken.

Till toppen