Elsäkerhet vid åskväder

Under sommaren uppstår lokala åskväder överallt i landet. En del orsakar också skador i bostäder och på elprodukter. Elsäkerhetsverket ger några tips på hur man skyddar sig själv och sin egendom vid åskväder.

När åskan går handlar det om att vara extra försiktig och tänka på säkerhetsaspekterna. Oftast tar sig blixten in i byggnader via el- eller telenätet. När det åskar uppstår höga spänningar och även om blixten inte slår ner i huset kan elektriska produkter såsom TV-apparater och datorer skadas. Utrustning som är kopplad både till el- och telenätet är särskilt utsatt vid åska. Blixtnedslag kan skada ledningar och komponenter utan att det märks. Då kan så kallad krypström uppstå och ge upphov till brand.

Dra ur alla stickproppar och antennkablar när åskan går. Om man har möjlighet bör man dra ur kontakten till TV, bredbandsmodem, telefoner och datorer redan innan ovädret bryter ut. Det kan också vara bra att alltid göra så när man åker hemifrån en eller flera dagar, till exempel på semester.

En överspänning, som beror på blixtnedslag i till exempel en luftledning, har en hög spänning och innebär mycket hög ström. För att bygga upp ett fullgott skydd skall ett bra åskskydd vara fast installerat. Det är också viktigt att åskskydden jordas ordentligt. Vänd dig till ett elinstallationsföretag för att få hjälp med tekniska lösningar och installation gällande åskskydd. Se till att du har en fungerande jordfelsbrytare installerad. Den känner även av om en liten krypström skulle uppstå.

Vad ska jag tänka på?

  • * Sök dig inomhus så snart ett åskoväder närmar sig.
  • * Dra ur sladden till all elektronisk utrustning.
  • * Undvik att tala i den fasta telefonen. Mobiltelefoner är okej att ringa med så länge den inte laddas samtidigt.
  • * Använd inte datorer med strömsladden i under åskväder.
  • * Håll dig borta från elektriska ledningar och metallstängsel som kan leda blixtströmmen långa sträckor.
  • * Tänk på att inte vara på öppna fält (exempelvis golfbanor), i närheten av kraftledningar eller på öppet vatten när det åskar. Blixten söker sig till högsta punkten.
  • * Bada inte i sjöar och vattendrag, vatten leder ström. Vänta också med att duscha eller bada inomhus.
  • * Följ väderprognoserna för att ta reda på om ett åskväder är i antågande.

Kundservice

Ordinarie öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Besök oss gärna på
Stabbläggaregatan 11
826 37 Söderhamn

Till toppen