Vad är det som pågår?

Det är bara några deltagare i NOAH-projektet som är ute och tar prover på dagvattnet för att se vad det innehåller och för att ha referensvärden inför kommande provtagningar.  

Projektet är en del av Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region) och fokuserar på smarta lösningar för dagvatten och avloppsvatten i syfte att göra vattnet renare.

Målet är ett renare vatten i Östersjön.

Foto: Margareta Örn-Liljedahl

Till toppen