Söderhamn Nära billigast i Hälsingland

Söderhamn Nära fortsätter att vara den billigaste leverantören i Hälsingland när det gäller värme, vatten el och renhållning. Vi är dessutom näst billigast i länet, endast Gävle ligger för oss. Det visar den senaste Nils Holgersson-rapporten som nu presenterats.

Av landets samtliga 290 kommuner ligger Söderhamn på en 19:e plats, vilket är en förbättring från föregående år med fem placeringar.

Sedan 1996, d v s för 24:e året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme.

Beräkningarna har gjorts genom att man har placerat en fiktiv bostadsfastighet i varje kommun och därefter jämfört kostnaderna för vatten, värme, elnät och renhållning. På så vis får man ut ett jämförbart resultat mellan kommunerna.

Du som är intresserad av Nils Holgersson-rapporten i sin helhet kan klicka här, så öppnas den i ett nytt fönster.

Till toppen