Kraftig ökning av solcellsproduktionen

I september 2018 hade vi 13 st. solcellsproducenter i vårt elnät, 2019 hade siffran ökat till 19 st. och nu i september 2020 är antalet 35 st.

Den totala produktionen för januari till september 2018 var 28 485 kWh.

För samma period 2019 var den 48 924 kWh och i september 2020 är vi uppe i 126 157 kWh.


Till toppen