Vi tar inte emot några studiebesök

På grund av rådande situation med en pågående pandemi tar vi för tillfället inte emot några studiebesök hos Söderhamn Näras olika verksamheter.

Till toppen