Ledningskollen - innan du gräver

Om du planerar att gräva, borra, dika eller göra något annat som innebär att du gör arbeten under markytan kan du anmäla detta på Ledningskollen.

Ska du gräva i marken ska du alltid registrera det på Ledningskollen innan du påbörjar arbetet. Då sker kostnadsfri anvisning av var ledningarna finns (Söderhamn Näras elnät/fjärrvärme/vatten/bredband).

Ledningskollen är en kostnadsfri tjänst och du når fler ledningsägare som är anslutna till tjänsten samtidigt.

Ledningsanvisningen är giltig i 30 dagar från det att utsättningen påbörjats. Det är upp till dig som kund att underhålla markeringarna och förstärka dem om andra åtgärder påverkar synligheten. Det är viktigt att den som ska utföra grävningen är på plats vid anvisningen. Handverktyg skall användas vid grävning inom 1 m från ledning om inget annat avstånd anges.

Vid skador som uppkommer i samband med grävning utan anvisning eller som har orsakats genom försumlighet eller vårdslöshet, debiteras den ansvarige för de kostnader som uppkommer.

Vid beslut om ledningsanvisning går vi på ert planerade startdatum som ni anger i ärendet.

Om ni INTE blir kontaktade av en fälttekniker så blir ledningar i området anvisade senast samma dag som ni har angett startdatum.

I andra fall kontaktar vi er för att bestämma annan tid.

När anvisning är utförd så är det ERT ansvar att bevara markeringar tills dess att arbetet är klart.

Om ni vill ha kompletterande anvisning (utökat område) i samma ärende eller om ni av någon anledning vill ha ledningar anvisade en gång till så tas en avgift ut på 2000:-/tillfälle samt en timtaxa på 1000:-/timme, båda avgifter är ex. moms.

Detta debiteras sedan separat för varje nyttighet, t.ex. komplettering för både EL och OPTO blir då 2x2000:- samt dubbel timtaxa.

För kabelanvisning gå till www.ledningskollen.se

Kundservice

Ordinarie öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Besök oss gärna på
Stabbläggaregatan 11
826 37 Söderhamn

Till toppen