Söderhamn Nära höjer taxorna 2024

Söderhamn Nära ska aktivt bidra till kommunens hållbara utveckling och skapa förutsättningar med vår infrastruktur och tjänster för att möjliggöra klimatomställning, tillväxt och samhällsutveckling.

Bolaget kommer 2024 att justera sina taxor för att även i fortsättningen ansvarsfullt kunna genomföra åtgärder såsom utveckling, förnyelse, drift och underhåll i den takt som behövs för att möta framtidens behov av ett robust och tillförlitligt infrastrukturbolag.

  • Vi är medvetna om de ekonomiska utmaningar som många står inför nu och vi har valt att senarelägga vissa investeringar och jobbat hårt för att hålla ner prisjusteringarna så mycket som möjligt, säger Söderhamn Näras VD Linda Leiderud.
  • Här nedan återges prisjusteringarna för respektive verksamhet, som beslutades på Söderhamn Näras styrelsemöte den 30 oktober. Observera att renhållningstaxan, som är tagen av styrelsen, ska beslutas av kommunfullmäktige i november innan den träder i kraft.
  • - Hur stora taxehöjningarna blir för ett enskilt hushåll beror på flera olika faktorer, så som uppvärmningssystem, renhållningsabonnemang, vattenförbrukning och elabonnemang, men för ett genomsnittligt villahushåll som har alla våra tjänster kan det röra sig om cirka 541 kronor i månaden, säger Linda Leiderud.

Prisökning per månad inkl. moms
Värme 411 kr
Elnät 49 kr
Vatten 61 kr
Renhållning 20 kr

Söderhamn Nära ser primärt rådande lågkonjunktur, världsläget och kraftigt ökade kostnader i form av material, bränsle och räntekostnader i tider då ett stort investeringsbehov finns för att möta framtidens samhällsutmaningar som de huvudsakliga faktorerna till de aviserade prisjusteringarna.

Kundservice

Ordinarie öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Besök oss gärna på
Stabbläggaregatan 11
826 37 Söderhamn

Till toppen