Förtätningar våren 2022

Projektets status:

Schakt är i slutskedet. Torrinstallationer är färdiga.
Blåsning av fiber pågår för fullt, i de flesta fall kommer tyvärr inte tidplanen hålla.
Kom ihåg att schakta på tomten så fort som möjligt när vi lämnat kanalisation vid skylten.

Vårens förtätningar är fullbokade.
Vill du ha fiber installerat under hösten använder du länken till beställningsformuläret lite längre ner på sidan.


Förtätningar hösten 2022

Projektets status:

Här kommer vi löpande att lägga ut information kring projektets status.

Till toppen