Om oss

Företaget

Söderhamn Nära bildades 2009, men de enskilda delarna som Söderhamn Nära består av är betydligt äldre. Redan 1893 inldeddes verksamheten med att det bildades ett belysningsbolag.

Sedan dess har en hel del hänt och här kan du läsa om några viktiga milstolpar samt lite grann om nyckeltal och annat intressant som har med Söderhamn Nära att göra.

Historia och milstolpar

Vår historia

I Söderhamn tändes de första elektriska lamporna den 21 december 1887 men då mer som ett experiment. Bakom det stod byggmästare Johan Sundberg som hade införskaffat en mindre dynamomaskin. För oss börjar verksamheten 1893 med ett elektriskt belysningsbolag. Söderhamns Elektriska Belysning AB. Bolaget bildades på initiativ av en grupp affärsmän. Kraften kom från bolagets ångdrivna kraftstation i kvarteret Pilen vid Kungsgatan. Idag är vårt hundraåriga bolag mycket mer än ett elektricitetsverk.

Milstolpar under vår över 120 år långa historia

1890-talet - I Söderhamn tändes de första elektriska lamporna den 21 december 1887, men då mer som ett experiment. Verksamheten inleddes 1893 med ett elektriskt belysningsbolag och 1897 fanns det 450 lampor i Söderhamn.

1910-talet - Abonnentantalet var 304 med en energiomsättning av 450 000kWh och inkomsterna 71 485 kronor.

1920-talet - Tio år senare är abonnentantalet 2 627, en energiomsättning av 1 640 032 kWh och inkomsterna 221 213 kronor.

1970-talet - Startskottet för fjärrvärme i Söderhamn och Granskärsverket invigs och nu levereras fjärrvärme till kunder i kommunen.

1980-talet – Söderhamn Kabel-TV grundas.

1990-talet – Bildande av Söderhamn Energi AB, bolaget har nu 10 652 kunder och 33 anställda. En ombyggd oljepanna blir konverterad till biobränsle som invigs av landshövdingen under stor pompa och ståt. Söderhamn Kaféaktiebolag förvärvas och namnet byts till Söderhamn Elnät AB och svarar för nätverksamheten inom bolaget. Utbyggnaden av stadsnätet i Söderhamn påbörjas.

2000-talet - Nu ansluts enfamiljshus till fjärrvärme. Runt 150 villor och radhus är anslutna. Från och med 2002 är kommunens IT-drift också en del i bolaget.

Inom Söderhamn Nära är verksamheterna för Vatten och Renhållning miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2005. Värmeproduktionen i kraftvärmeverket startade 8/10 2007 och elgeneratorn fasades in på nätet första gången den 26/10 på Amanda-dagen. Som blev generatorns namn! Och nu produceras även elkraft.

2009 - Söderhamn Nära är Söderhamns infrastrukturbolag.

Fusion av Söderhamn Vatten och Renhållning in i Söderhamn Energi AB genomfördes under början av 2009. Söderhamn Energi AB har köpt Söderhamn Teknikpark AB och kommunens IT-drift flyttades från IT-Hälsingland till Söderhamn Energi AB. Efter dessa organisationsförändringar ändras namnet från Söderhamn Energi AB till Söderhamn Nära. Koncernen är helägd av Söderhamns kommun och Söderhamn Nära AB är ett dotterbolag till Söderhamn Stadshus AB.

2010-talet - Söderhamn Nära är nu delägare med Gävle Energissytem i Källmärkt. Källmärkt ren el som är ursprungsmärkt och en kraftproduktion baserad på 100 procent förnybar energi som vind, vatten och biobränsle. Söderhamn ska som första kommun i Hälsingland börja med utsortering av matavfall.

Kabel-TV inför ett nytt koncept där vi erbjuder närmare 100 kanaler till våra kunder.

Styrelse

Ordförande
Magnus Ludvigsson (L)

Vice ordförande
Lennart Hammarsten (C)

Ledamöter
Eva Lindberg (S)
Ove Söderberg (S)
Jessica Stenberg (S)
Fredrik Jansson (SD)
Per-Yngve Velander (M)

Ledningsgrupp

Förstora bilden

Linda Leiderud
VD

Förstora bilden

Marcus Sandberg
Säkerhet

Förstora bilden

Klas Uppvall
Vatten

Håkan ÅnellFörstora bilden

Veronica Henriksson
Renhållning

Förstora bilden

Joakim Jonsson
Ekonomi

Förstora bilden

Luc Verdruye
Kraftvärme

Förstora bilden

Lena Sandin
HR

Förstora bilden

Tomas Zetterström
Elnät & Stadsnät

Förstora bilden

Mark Boustedt
Verksamhetsstöd


Vill du kontakta någon i ledningsgruppen via e-post skriver du förnamn.efternamn@soderhamnnara.se