Elnätsavtal

Bor du inom Söderhamn Näras elnätsområde behöver du göra en flyttanmälan.

När du flyttar ut
•   Vilken dag elnätsleveransen ska upphöra i ditt namn - ska vara samma datum som står på köpekontraktet/hyreskontraktet.
•   Ska du sälja en bostadsrätt, ange namn och personnummer på köparen.
•   Ska du flytta från en hyresrätt, ange vem som är din hyresvärd.
•   Din nya adress dit slutfakturan ska skickas.

Avläsning av elmätaren
Elnätsföretaget ansvarar för att elmätaren läses av, så att du får betala rätt summa på din slutfaktura.

När du flyttar in
För att vi ska kunna registrera ett elnätsavtal på din nya adress behöver vi följande uppgifter:

•   Vilken dag vi ska börja leverera el i ditt namn – ska vara samma datum som står på köpekontraktet/hyreskontraktet.
•   Namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer.
•   Är ni flera som flyttar in tillsammans? Meddela vem som ska ansvara för avtalen. Elnätsavtalet och elprisavtalet ska tecknas av samma person.

Elhandelsavtal

När du flyttar in
Om du inte tecknar något elavtal är elnätsföretaget där du bor enligt lagen skyldiga att anvisa ett elhandelsföretag, så att du får el till bostaden. Det så kallade anvisade elhandelsföretaget blir då det företag du köper el av, fram till att du själv väljer att teckna ett elavtal med ett annat elhandelsföretag.

Om du väljer ett nytt elhandelsföretag, ska du teckna avtal innan ditt elnätsavtal börjar gälla. Du kan byta elhandelsföretag, men inte elnätsföretag.

När du flyttar ut
Om du inte kommit överens om något annat med ditt elhandelsföretag, upphör ditt elprisavtal att gälla automatiskt när du flyttar ut.

Vatten

Om du säljer din fastighet och har kommunalt vatten och/eller avlopp ska du anmäla det till oss.

När du säljer en fastighet
•    Vilken dag vattenleveransen ska upphöra i ditt namn, som fastighetsägare - ska vara samma datum som står på köpekontraktet.
•    Namn och personnummer på köparen.
•    Din nya adress dit slutfakturan ska skickas.

När du köper en fastighet
•    Vilken dag ska vi börja leverera vatten till dig – ska vara samma datum som står på köpekontraktet.
•    Ditt namn, fastighetens adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer.
•    Är ni flera som köpt fastigheten tillsammans? Ange vem som ska stå för avtalet, då vi endast kan ha en person registrerad hos oss.

Avläsning av vattenmätaren
De flesta av våra vattenmätare ansvarar vi för att läsa av så att du får betala rätt summa på din slutfaktura. I de fall din vattenmätare inte är bytt till en digital, gäller detta:
Du och den nya ägaren läser av vattenmätaren själva på flyttdagen, när ni gjort det kontaktar ni vår Kundservice och meddelar mätarställningen.
Meddela även hur många personer som kommer att bo i fastigheten.

Renhållning

När du säljer en fastighet
I samband med att du säljer din fastighet behöver du anmäla detta till oss. Kärlet lämnar du kvar och det är den nya ägarens ansvar att se till rätt avgift betalas och att de har det kärl de vill ha.

Dessa uppgifter behöver du meddela oss:
•    Vilken dag renhållningsabonnemanget ska upphöra i ditt namn - ska vara samma datum som står på köpekontraktet.
•    Namn och personnummer på köparen.
•    Din nya adress dit slutfakturan ska skickas.

Flyttar du men behåller fastigheten i din ägo, då behöver du fylla i en blankett för tillfälligt uppehåll i sophämtningen. Vilket innebär att du fortsätter betala grundavgiften för renhållning. Vi kommer därefter och hämtar ditt kärl.

När du köper en fastighet
Grundregeln är att du ärver de kärl som finns på fastigheten. Vill du ändra storlek på kärlet eller hämtningsintervall kontaktar du vår kundservice eller använder vårt formulär.

•    Vilken dag renhållningsabonnemanget ska börja – ska vara samma datum som står på köpekontraktet.
•    Namn, fastighetens adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer.
•    Är ni flera som köpt fastigheten tillsammans? Ange vem som ska stå för avtalet, då vi endast kan ha en person registrerad hos oss.

Fjärrvärme

När du säljer en fastighet
•    Vilken dag fjärrvärmeleveransen ska upphöra i ditt namn - ska vara samma datum som står på köpekontraktet.
•    Namn och personnummer på köparen.
•    Din nya adress dit slutfakturan ska skickas.

När du köper en fastighet
•    Vilken dag ska vi börja leverera fjärrvärme till dig – ska vara samma datum som står på köpekontraktet.
•    Namn, fastighetens adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer.
•    Är ni flera som köpt fastigheten tillsammans? Ange vem som ska stå för avtalet, då vi endast kan ha en person registrerad hos oss.

Bredband

Om du vill ta med bredbandet dit du flyttar - kom ihåg att säga till 14 dagar innan du flyttar. Om du vill säga upp ditt bredband gäller en månads uppsägningstid.

Kabel-TV

Om du har kabel-TV via fiber har du en kalendermånads uppsägning.

Kundservice

Ordinarie öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Besök oss gärna på
Stabbläggaregatan 11
826 37 Söderhamn

Till toppen