Kundservice

Konsumenträtt

Vi arbetar ständigt med att bli en bättre leverantör av vår tjänster. Vår kundservice blir duktigare och får mer rutin för varje ärende de tar hand om, men i bland kan det bli fel och då är det viktigt att du känner till vilka rättigheter du har och var du vänder dig för att få den hjälp du har rätt att få.

Konsumenträtt

Konsumenträtt
Vår kundservice hjälper dig med alla sorters kundärenden. Oavsett vad ärendet gäller så rekommenderar vi att kontakta dem i första hand. Om du sedan fortfarande skulle känna dig missnöjd över hur vi hanterat ditt ärende, så ska du givetvis få framföra din åsikt vidare. Här finns bra information om var du då kan vända dig.

Kundservicechef
Om du av någon anledning skulle vara missnöjd med hur du blivit behandlad av vår kundservice, finns en kundservicechef att vända sig till i andra hand. Kundservicechefen kan hjälpa dig med frågor, klagomål, synpunkter och även bistå med hjälp att ta eventuella frågor vidare externt.
Söderhamn Näras kundservicechef: Amanda Hansson
Telefon: 0270-766 14
E-post: amanda.hansson@soderhamnnara.se

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, allmän domstol (tingsrätt) samt Energimarknadsinspektionen finns och kan pröva ditt ärende beroende på vilken fråga det handlar om.