Fakturaförklaring

Nedan ser du en exempelfaktura med förklaring till varje del. Klicka här Pdf, 391.6 kB. så ser du fakturan i större format (pdf).

 

Vad betyder min faktura?

Exempelfaktura


Dina kunduppgifter och anläggningsuppgifter

1. Datum då vi skapade fakturan, faktura/OCR-nummer för den aktuella fakturan samt ditt kundnummer.
2. Din fakturaadress - observera att fakturaadressen kan vara annan än anläggningens adress.
3. Uppgifter om anläggningen så som anläggningens adress, anläggningsID och områdesID.
4. Elhandelskostnaden visar kostnaden för den använda mängden kilowattimmar (kWh) under föregående månad
med ditt avtalade elpris.

Betalningsuppgifter

5. Om du ska betala fakturan från en utländsk bank behöver du uppge BIC/SWIFT och IBAN-nummer.
6. Den totala summan som du ska betala.
7. Fakturans OCR-nummer (referensnummer) samt förfallodag då betalningen ska vara oss tillhanda senast.
8. Vårt PlusGiro kontonummer som du ska betala till. Söderhamn Nära och Gävle Energi har ett gemensamägt elhandelsföretag. Gävle Energi fakturerar på uppdrag av Söderhamn Nära Elhandel. Söderhamn Nära Elhandel har överlåtit fordran till Gävle Energi AB.
9. Den här raden kan du läsa in om du skannar dina betalningar, den anger OCR-nummer, summa att betala
samt vårt PlusGirokonto-nummer.

Fakturaspecifikation

10. Kostnaden för ditt elavtal samt en specifikation av dina elhandelskostnader under föregående månad.
11. Här står det vilket elavtal du har.
12. Den faktiska elanvändningen i kilowattimmar (kWh) 12 månader bakåt i tiden.


Din elnätsfaktura får du från det elnätsföretag du tillhör beroende på vilket elnätsområde du bor i.
Om du bor i Söderhamns nätområde får du elnätsfakturan från Söderhamn Nära.