Historiska priser

El är idag en handelsvara och precis som med andra varor, förändras priset beroende på tillgång och efterfrågan. Vi prissätter det rörliga elpriset utifrån vårt genomsnittspris varje månad. Genomsnittspriset är vår faktiska inköpskostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balansansvar samt avgifter till Svenska Kraftnät. Det rörliga elpriset ändras månadsvis och faktureras i efterskott.


Elområde 1

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 1

2017

2018

2019

2020


öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

31,74

33,46

58,91

26,05

Februari

32,63

41,30

51,02

17,24

Mars

30,14

47,70

44,04

11,32

April

28,52

42,15

43,78

6,57

Maj

29,70

35,18

39,02

11,32

Juni

27,71

47,77

27,62

11,63

Juli

30,82

57,07

38,71

10,07

Augusti

33,49

59,60

41,11

19,80

September

34,46

54,01

37,95

32,56

Oktober

28,83

48,41

40,69

22,38

November

32,91

52,06

45,46

8,06

December

30,74

54,86

38,23

19,64

Året


30,97

47,80

42,21Elområde 2

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 2

2017

2018

2019

2020


öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

31,70

33,69

58,63

26,22

Februari

32,85

41,40

50,86

17,14

Mars

30,23

48,20

44,18

11,21

April

28,75

42,39

44,09

6,64

Maj

29,97

35,64

39,24

11,39

Juni

27,70

47,65

28,27

11,67

Juli

30,64

57,02

38,69

10,11

Augusti

33,32

59,69

41,11

19,83

September

34,59

54,53

38,07

32,95

Oktober

28,93

48,59

40,68

22,78

November

33,08

52,22

45,40

8,27

December

30,98

54,93

38,41

19,57

Året

31,06

47,80

42,30Elområde 3

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 3

2017

2018

2019

2020


öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

31,90

33,71

59,46

26,84

Februari

32,87

41,70

51,16

21,73

Mars

30,19

47,90

44,20

16,86

April

28,68

42,37

44,03

10,97

Maj

29,97

35,89

39,30

14,95

Juni

27,68

47,64

28,20

27,02

Juli

30,74

57,03

38,85

10,57

Augusti

33,56

60,54

41,17

37,77

September

35,99

54,73

38,82

36,90

Oktober

30,65

48,54

42,31

24,85

November

33,05

54,97

46,10

28,72

December

31,88

55,14

39,46

34,24

Året

31,43

48,35

42,75


Elområde 4

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 4

2017

2018

2019

2020


öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

34,08

34,13

60,03

29,82

Februari

34,15

42,54

51,60

21,81

Mars

30,43

48,05

44,22

19,10

April

29,09

42,43

44,29

16,06

Maj

30,12

39,10

40,77

16,32

Juni

28,56

50,36

31,82

27,56

Juli

30,74

58,00

41,37

25,68

Augusti

33,80

62,07

43,24

44,13

September

36,60

55,81

41,07

39,45

Oktober

32,50

56,45

47,74

30,02

November

35,99

59,31

46,82

40,41

December

33,67

56,04

40,24

41,09

Året

32,48

50,36

44,44Elcertifikatspris

Avgiften för elcertifikat ändras månadsvis utifrån kvotplikt samt marknadspris på elcertifikat. Nedan kan du se prisutvecklingen för avgiften.


2017

2018

2019

2020


öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

34,08

34,13

5,54

0,52

Februari

34,15

42,54

6,44

0,73

Mars

30,43

48,05

4,55

0,58

April

29,09

42,43

2,95

0,50

Maj

30,12

39,10

2,01

0,42

Juni

28,56

50,36

1,78

0,42

Juli

30,74

58,00

1,68

0,42

Augusti

33,80

62,07

2,08

0,28

September

36,60

55,81

2,01

0,23

Oktober

32,50

56,45

1,74

0,17

November

35,99

59,31

2,15

0,15

December

33,67

56,04

1,41

0,146

Året

32,48

50,36

2,86Till toppen