Konsumenträtt

Du kan antingen ringa, skriva, besöka eller skicka e-post till oss vi direkt till info@soderhamnnara.se.
Om du är kund hos oss, skriv gärna ditt kundnummer som finns på din faktura.

Ångerrätt
Efter att vi har skickat avtalsbekräftelsen till dig har du alltid 14 dagars ångerrätt. Kontakta vår kundservice om du vill ångra dig eller använd konsumentverkets blankett. Mer information om distansavtalslagen hittar du på konsumentverkets webbsida här.

Extern hjälp
Om du inte är nöjd med hur vi hanterat ett specifikt ärende eller klagomål, kan du givetvis ta din fråga vidare till en extern part. Det finns en rad myndigheter och instanser som hjälper dig med rådgivning och omprövning utifrån gällande konsumentlagstiftning.

Konsumenternas Elrådgivningsbyrå
En självständig byrå som ger information, råd och vägledning i elmarknadsfrågor, och gör detta kostnadsfritt. Vi rekommenderar att du talar med Elrådgivningsbyrån om du är missnöjd med något som Söderhamn Nära beslutat.
www.elradgivningsbyran.se

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Till Allmänna Reklamationsnämnden kan du vända dig för hjälp i olika konsumenttvister. Denna statliga myndighet prövar ditt ärende opartiskt och kostnadsfritt.
www.arn.se

Energimarknadsinspektionen (EI)
Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet, och de tar emot dina synpunkter angående t.ex. el- och fjärrvärmemarknaden. De inspekterar bland annat våra nätavgifter, såsom anslutningsavgifter och vår leveranskvalitet.
www.ei.se

Marknadsdomstolen
Om du anser att marknadsföring från vår sida inte har gått rätt till, så finns Marknadsdomstolen. Vänd dig hit för att få hjälp med frågor eller att pröva ett fall som gäller felaktig marknadsföring.
www.domstol.se

Kommunala konsumentvägledare
Kommunen bistår i regel med rådgivare som är kostnadsfria, opartiska och kan ge dig råd angående något Söderhamn Nära beslutat om. Vi rekommenderar att du kontaktar din kommun och frågar efter deras konsumentvägledare. På Energimyndighetens sida hittar du energirådgivaren för din kommun.
www.energimyndigheten.se

Ångerrätt
Läs mer på konsumentverkets sida om du ångrar din avtalsteckning.
Ladda ner ångerblankett
Ladda ner information om ångerrätten
www.konsumentverket.se

Mer information
Här hittar du mer information om allmän konsumenträtt och energimarknadens konsumenträtt.

Svensk Energi

Energimyndigheten

Konsumentverket