Lagar, regler och rapporter

För varje kommun ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla kommunens förskrifter om hantering av avfall och en avfallsplan.

Avfallsplanen ska tydliggöra hur kommunen arbetar avfallsförebyggande och för en hållbar avfallshantering. Planen fastställs av Söderhamns kommunfullmäktige och aktuell avfallsplan finns för perioden 2015-2030.

Är du intresserad av att läsa mer om avfallsplanen och föreskrifter kan du klicka på länkarna nedan:

Introduktion till Avfallsplan för Söderhamns kommun

Avfallsplan 2015-2030

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Placering av kärl, avfallsutrymmen och transportvägar

Avfall från enskilda avlopp och fettavskiljare


Rapporter Långtå avfallsanläggning:

Tillstånd för verksamheten.

Utökat tillstånd

Miljörapport för Långtå 2018

Miljökontroll vid Långtå avfallsanläggning 2018

Bullerutredning Långtå avfallsanläggning 2018-12-11

Till toppen