Lagar, regler och rapporter

För varje kommun ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla kommunens förskrifter om hantering av avfall och en avfallsplan.

Avfallsplanen ska tydliggöra hur kommunen arbetar avfallsförebyggande och för en hållbar avfallshantering. Planen fastställs av Söderhamns kommunfullmäktige och aktuell avfallsplan finns för perioden 2015-2030.

Är du intresserad av att läsa mer om avfallsplanen och föreskrifter kan du klicka på länkarna nedan:


Rapporter Långtå avfallsanläggning:

Till toppen