Återbruk/återvinning

Sorteringsguiden

Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs. Tänk på att du i första hand kan lämna dina fungerande saker till Återbruket och Fritidsbanken på Långtå ÅVC. För att återvinna material eller energi ur avfall så måste det sorteras och lämnas på rätt sätt och på rätt ställe. För att underlätta för dig att källsortera har vi tagit fram en källsorteringsguide.
Guiden är ett samarbete mellan Söderhamn Nära, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun och Nordanstigs kommun.

Klicka här för att komma till Sorteringsguiden (öppnas i nytt fönster)

Lämna in din textilier

Söderhamn Nära har ett samarbete med biståndsorganisationen Human Bridge för att du enkelt ska kunna lämna dina gamla avlagda kläder, handdukar, sängkläder och övriga hushållstextilier till åetrbruk och återvinning.

Det du vill lämna lägger du i Human Bridges insamlingsbehållare som finns utplacerade på flera olika platser på Långtå Återvinningscentral.

Dessutom kan du lämna dina textilier vid återvinningstationerna på följande platser:
- Variant köpcenter
- E-Center
- Flygvägen/Medelpadsvägen
- Gatukontorets förråd/Forsbackabron
- Södra Järnvägsgatan
- Mo skola
- Kungsgården
- Söderala Vivo
- Trönö

Allt insamlat material används sedan till humanitära insatser i främst Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

Vill du läsa mer kan du göra det på Human Bridge's hemsida.

Återbruk

Återbrukscontainern på Långtå drivs av ideella organisationer som samlar in saker de kan sälja vidare. Här kan du lämna sådant som är helt, rent och i fungerande skick. Det du lämnar ska vara väl paketerat och för att det ska bli lättare att hålla ordning är det bra om du ställer dina saker så långt in som möjligt i containern. Det som lämnas i återbrukscontainern hämtas av organisationerna och det är inte tillåtet att själv plocka något ur dem.

Du kan även lämna direkt hos respektive organisation:

Röda Korset
Skolhusgatan 3, Söderhamn

Djurskyddet Bill & Bull
Bläckhornsvägen 2, Sandarne

Söderhamn Second Hand
Norra Hamngatan 41, Söderhamn

Fritidsbanken

Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, tält, bollar av olika slag, klubbor, fiskespön, fotbollsskor, hjälmar, stormkök och mycket mer.

En insamlingsbod finns nu uppställd på Långtå Återvinningscentral.
Där kan du skänka dina sport- och fritidsprylar som du inte längre behöver.

OBS! Insamlingsboden tar endast emot prylar - all utlåning sker i Fritidsbankens lokaler på Köpmangatan 25.

Mer information finns på Fritidsbankens hemsida.

Återvinningsresultat

Återvinningsmängderna på kommunens återvinningsstationer inklusive Långtå avfallsanläggning och återvinningscentralen ökar stadigt. Allt insamlat material transporteras vidare till återvinningsindustrin, där det används på nytt. Det som inte går att materialåtervinna används till energiåtervinning.

Det enda som blir kvar på Långtå är deponerbart material och det står för endast tre procent av allt material som samlas in. Allt annat, 97 procent, återvinns i en eller annan form.

Förpackningsåtervinningen har förändrats under årens lopp

Sett från år 2004 har återvinningsmängderna från hushållsproducerat avfall stadigt ökat till 2008 då vi var uppe i 87 kg per person och år. 2009 och 2010 sjönk förpackningsinsamlingen något igen till 83 kg. Till 2013 slog vi återigen rekord med 90 kg förpackningsmaterial till återvinning per person och igen med 97 kg för 2014.

Det betyder att 27 procent av avfallet som annars skulle kastats i kärlet för hushållssopor återvinns genom återvinningsstationerna och fastighetsnära förpackningsinsamling.

Om man tittar på mängden återvinningsmaterial per person i Söderhamns kommun så ser vi även här en tydlig trend på att återvinningsmängderna ökar. Vi skulle dock kunna öka återvinningsgraden betydligt mer eftersom cirka 30 procent av det som är kvar i sopkärlen består av förpackningsmaterial.