Priser och taxor

Renhållningsverksamheten i Söderhamns kommun finansieras helt av intäkter från alla abonnenter i form av taxor och avgifter. Taxan är konstruerad så att den ska bära renhållningens kostnader, den är alltså inte skattefinansierad.
Kommunfullmäktige fastställde 2020-01-27 den nya taxan för insamling av hushållsavfall. De nya avgifterna gäller från och med 2020-02-01.

Läs Renhållningstaxan för hushållsinsamling 2020, här.

Taxor för en- till tvåfamiljsfastigheter

Priserna visar årskostnad, inklusive moms och de är baserade på hämtning av de gröna kärlen. Kostnaderna för utsorterat matavfall varierar beroende på hur ofta du vill att vi ska tömma ditt gröna kärl.

Det bruna kärlet för utsorterat matavfall rymmer 140 liter och töms alltid varannan vecka.

Taxor för dig som sorterar ut matavfall, årskostnad inkl. moms

Kärlstorlek

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Var tredje månad

140 liter

1 623 kr

1 349 kr

1 202 kr

190 liter

1 784 kr

1 549 kr

1 234 kr

240 liter

1 944 kr

1 623 kr

1 269 kr

370 liter

2 365 kr

1 924 kr

1 362 kr


Taxa för dig som valt att slänga allt källsorterat hushållsavfall, inklusive matavfall, i det gröna kärlet för hushållsavfall. Du som valt detta alternativ kan inte ändra hämtningsintervallen som alltid är två veckor.

Taxor för osorterat hushållsavfall, årskostnad inkl. moms

Kärlstorlek

Pris

140 liter

2 913 kr

190 liter

3 586 kr

240 liter

4 708 kr

370 liter

6 053 kr

 Grundavgiften för en- och tvåfamiljsfastigheter är 688 kronor per år och ingår i taxan.

Intyg för tillfälligt uppehåll fyller du i här.

Taxor för fritidshämtning


Taxor för fritidshämtning vid utsortering av matavfall

Kärlstorlek

Årskostnad inkl. moms

140 liter

846 kr

190 liter

993 kr

240 liter

1 131 kr

370 liter

1 346 kr


Taxor för fritidshämtning där matavfall Ej sorteras ut, årskostnad inkl.moms

Kärlstorlek

Årskostnad inkl. moms

140 liter

880 kr

190 liter

1 066 kr

240 liter

1 240 kr

370 liter

1 724 kr


Grundavgiften för fritidshus är 344 kronor inkl. moms per år.


Taxor för underjords‌behållare

Permanentboende

Årskostnad inkl. moms

Sorterat

1 351 kr

Osorterat


1 966 kr

Fritidsboende

Årskostnad inkl. moms

Sorterat

751 kr

Osorterat

1 073 kr

Tömning året runt i gemensamma kärl vid fritidsanläggning, där du kontaktar renhållningen för tömning vintertid kostar 1 351 kronor/år.

Fritidstömning på gemensam uppsamlingsplats, 846 kr/år.

Intyg för tillfälligt uppehåll fyller du i här.

Taxor för slamtömning av enskilda brunnar och tankar

Tömning av enskilda brunnar och tankar sköts på vårt uppdrag av Bollnäs LBC.
Tömning beställer du direkt från Bollnäs LBC på telefon 0278-622160.

Pris för slamtömning

Volym och/eller tjänst

Kr/tömning inkl. moms

Brunn 0-3 m³

   938 kr

Brunn 3-6 m³

1 411 kr

Tank 0-3 m³

1 075 kr

Köksbrunn modell mindre

735 kr

Hämtning efter budning* debiteras tilläggstaxa
Tjänsten ska utföras inom en vecka

575 kr

Akuttömning inom 24 timmar, tilläggstaxa

1 250 kr

Akuttömning inom 24 timmar under helg, tilläggstaxa

2 500 kr

Tillägg för slangutläggning utöver 15 meter, kronor/meter

15 kr


*Budning är när man ringer och beställer tömning i stället för att vara inlagd på rutintömning.

Taxorna gäller från och med 2020-02-01 och inkluderar destruktionsavgift och moms.

Här köper du latrinkärl

Köper du ett latrinkärl på Långtå ÅVC kostar det 450 kr inklusive moms och innefattar då även hämtning i latrinskåp.

Du kan även välja att själv transportera ditt latrinkärl till Långtå och få ett nytt i retur helt utan kostnad.

Övriga försäljningsställen i Söderhamns kommun:

Gulf och OK/Q8 i Söderhamn

Vågbro Livs

Preem Mokorset

Preem Ljusne

 

Till toppen