Priser och taxor

Renhållningsverksamheten i Söderhamns kommun finansieras helt av intäkter från alla abonnenter i form av taxor och avgifter. Taxan är konstruerad så att den ska bära renhållningens kostnader, den är alltså inte skattefinansierad.
Kommunfullmäktige fastställde 2020-12-07 den nya taxan för insamling av hushållsavfall. De nya avgifterna gäller från och med 2021-01-01.

Läs Renhållningstaxan för hushållsinsamlingen 2021 här

Taxor för en- till tvåfamiljsfastigheter

Priserna visar årskostnad, inklusive moms och de är baserade på hämtning av de gröna kärlen. Kostnaderna för utsorterat matavfall varierar beroende på hur ofta du vill att vi ska tömma ditt gröna kärl.

Det bruna kärlet för utsorterat matavfall rymmer 140 liter och töms alltid varannan vecka.

Taxor för dig som sorterar ut matavfall, årskostnad inkl. moms

Kärlstorlek

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Var tredje månad

140 liter

1 748 kr

1 446 kr

1 285 kr

190 liter

1 925 kr

1 666 kr

1 320 kr

240 liter

2 101 kr

1 748 kr

1 359 kr

370 liter

2 565 kr

2 079 kr

1 460 kr


Taxa för dig som valt att slänga allt källsorterat hushållsavfall, inklusive matavfall, i det gröna kärlet för hushållsavfall. Du som valt detta alternativ kan inte ändra hämtningsintervallen som alltid är två veckor.

Taxor för osorterat hushållsavfall, årskostnad inkl. moms

Kärlstorlek

Pris

140 liter

3 298 kr

190 liter

4 073 kr

240 liter

5 363 kr

370 liter

6 909 kr

 Grundavgiften för en- och tvåfamiljsfastigheter är 739 kronor per år och ingår i taxan.

Intyg för tillfälligt uppehåll fyller du i här.

Taxor för fritidshämtning


Taxor för fritidshämtning vid utsortering av matavfall (april-oktober)
årskostnad inkl. moms

Kärlstorlek

Årskostnad

140 liter

904 kr

190 liter

1 064 kr

240 liter

1 218 kr

370 liter

1 454 kr


Taxor för fritidshämtning där matavfall EJ sorteras ut (april-oktober)
årskostnad inkl. moms

Kärlstorlek

Årskostnad

140 liter

1 203 kr

190 liter

1 458 kr

240 liter

1 698 kr

370 liter

2 363 kr


Grundavgiften för fritidshus är 370 kronor per år och ingår i taxan.


Taxor för underjordsbehållare, årskostnad inkl. moms

Permanentboende

Årskostnad

Sorterat

1 450 kr

Osorterat

2 210 kr

Fritidsboende

Årskostnad

Sorterat

799 kr

Osorterat

1 171 kr


Intyg för tillfälligt uppehåll fyller du i här.

Taxor för slamtömning av enskilda brunnar och tankar gäller

Tömning av enskilda brunnar och tankar sköts på vårt uppdrag av Bollnäs LBC.
Tömning beställer du direkt från Bollnäs LBC på telefon 0278-622160.

Pris för slamtömning

Volym och/eller tjänst

Kr/tömning inkl. moms

Brunn 0-3 m³

   998 kr

Brunn 3-6 m³

1 500 kr

Tank 0-3 m³

1 145 kr

Köksbrunn modell mindre

783 kr

Hämtning efter budning* debiteras tilläggstaxa
Tjänsten ska utföras inom en vecka

575 kr

Akuttömning inom 24 timmar, tilläggstaxa

1 250 kr

Akuttömning inom 24 timmar under helg, tilläggstaxa

2 500 kr

Tillägg för slangutläggning utöver 15 meter, kronor/meter

15 kr


*Budning är när man ringer och beställer tömning i stället för att vara inlagd på rutintömning.

Taxorna gäller från och med 2021-01-01 och inkluderar destruktionsavgift och moms.

Här köper du latrinkärl

Köper du ett latrinkärl på Långtå ÅVC kostar det 484 kr inklusive moms och innefattar då även hämtning i latrinskåp.

Du kan även välja att själv transportera ditt latrinkärl till Långtå och få ett nytt i retur helt utan kostnad. Kärl finns i ÅVC-huset och delas ut av personalen på plats.

Övriga försäljningsställen i Söderhamns kommun:

Gulf och OK/Q8 i Söderhamn

Vågbro Livs

Preem Mokorset

Preem Ljusne


Till toppen