Hushållsavfall

Hushållsavfall är den lilla mängd avfall som blir kvar efter att du har sorterat ut allt som går att källsortera. Hushållsavfallet i det gröna kärlet körs till Långtå avfallsanläggning där det lastas om i stora containrar, för att sedan transporteras till Bollnäs värmeverk för förbränning. Matavfallet i det bruna kärlet körs till Ekogas anläggning i Forsbacka, Gävle kommun, där man omvandlar matavfallet till biogas och biogödsel.

I Söderhamns kommun tillämpas 14-dagars hämtning av sopor. Du kan själv påverka dina kostnader för sophämtning genom att minska mängden avfall. Du som valt att sortera ut matavfall kan få ditt kärl för hushållssopor tömt var fjärde vecka eller var tredje månad.

Källsorterade förpackningar slänger du antingen i behållarna på återvinningsstationerna eller på Långtå återvinningscentral.

Hämtscheman

Du hittar schemat då vi hämtar dina sopor genom att söka efter den dag i veckan du har sophämtning och om det är udda eller jämn vecka samt om du bor i norra eller södra delen av kommunen.

Du kan ladda ner ditt eget hämtschema här!

Det går även bra att kontakta kundservice så skickar vi hem ett schema med posten.

Grovavfall från hushåll

Grovavfall är sådant som du inte ska slänga i ditt eget avfallskärl. Det ska transporteras till Långtå återvinningscentral för sortering och återvinning.

Som grovavfall räknas bland annat möbler. Även sådant som inte är brännbart räknas som grovavfall; till exempel glas, porslin, bestick och keramik.
Har du hushållsproducerat grovavfall som ska slängas på Långtå, men ingen möjlighet att själv frakta dit det kan du få hjälp av oss. Fyra gånger per år för villahushåll och en gång per år, vår eller höst, för fritidshus, kan hämtning erbjudas av hushållsproducerat grovavfall. För varje hämtningstillfälle gäller max cirka en kubikmeter grovavfall. Avfallet som du vill få hjälp att frakta bort ska vara hopsamlat, sorterat och lättåtkomligt vid din tomtgräns. Kontakta oss i god tid innan du vill få det hämtat. För hjälp med borttransport av vitvaror och farligt avfall se under rubriken Farligt avfall och elavfall från hushåll.

OBS! Ingen hämtning under juni-augusti


Du kan läsa mer om grovavfall i Sorteringsguiden.

Farligt avfall och elavfall från hushåll

Du får aldrig slänga farligt avfall som till exempel färg, lösningsmedel, bekämpningsmedel eller andra kemikalier i ditt hushållskärl. Allt farligt avfall skall lämnas på Långtå återvinningscentral. Även elavfall inklusive vitvaror räknas som farligt avfall och ska lämnas på Långtå. Två gånger per år, vår och höst, för villahushåll och en gång per år, vår eller höst, för fritidshus, kan hämtning erbjudas av farligt avfall och elavfall för dig som inte har möjlighet att själv transportera det till Långtå. Avfallet som du vill få hjälp att frakta bort ska vara hopsamlat, sorterat och lättåtkomligt vid din tomtgräns. Begränsningar finns för vilken mängd som kan hämtas. Kontakta därför oss i god tid innan önskad hämtning.

OBS! Ingen hämtning under juni-augusti

Du kan läsa mer om farligt avfall och elavfall i Sorteringsguiden.

Kompostering

Vill du börja kompostera matavfall måste du få ett intyg från Bygg- och Miljönämnden, som styrker att du har en skadedjurssäker varmkompost som även fungerar vintertid. När intyget är registrerat hos oss på renhållningen kan du börja kompostera ditt matavfall.

Har du valt att kompostera ditt matavfall ska allt matavfall komposteras, även animaliskt matavfall. Du måste även skaffa dig de grundläggande kunskaper som krävs för att få en kompost att fungera som den ska. Det ska även finnas ytor på din egen tomt där du kan använda den färdigkomposterade jorden.

Så ställer du fram ditt kärl

Bor du i villa töms dina kärl med hjälp av våra sidlastande sopbilar, därför är det viktigt att kärlen ställs fram på rätt sätt. Tänk på att ställa ut kärlen med lockets öppning ut mot gatan och om du har fler än ett kärl ska det vara en meters mellanrum mellan kärlen. Det måste även vara en meters utrymme bakom kärlen, så ställ dem inte mot staket, stolpar, elskåp, häckar och parkerade bilar.

Sopkärlet får inte överfyllas. Locket måste gå att stänga, annars riskerar soporna att ramla ner på marken. Se till att marken under kärlet är plan, kärlet välter annars lätt vid hanteringen. Detta är särskilt viktigt vintertid. Ställ fram kärlet kvällen innan tömningsdagen.

Sophämtningen pågår under hela dagen och kan börja tidigt på morgonen och du riskerar att sopbilen redan åkt förbi om kärlet inte står ute i tid. Sophämtningen kan också senareläggas så låt kärlet stå kvar ute tills sopbilen kommit. Sophämtning sker måndag till fredag även om någon av dessa dagar infaller på en helgdag.

Hämtning av avfall sommartid

I fritidsområden och på andra platser där fritidshus förekommer, finns särskilda kärl eller underjordsbehållare för uppsamling av hushållsavfall. I vissa områden har varje fritidshus ett eget kärl för hushållsavfallet. Grovavfall, elektronik, farligt avfall och latrin får inte läggas i kärl och underjordsbehållare för brännbart hushållsavfall.

Hämtningsintervall är från 1 april till 31 oktober.

Om du inte kommer att vistas i fritidshuset under hämtningsintervallet och intygar detta kan du få uppehåll i hämtning. Intyget måste skickas in före 1april för det år uppehållet sker. Grundavgift betalas även vid uppehåll.

Intyg för tillfälligt uppehåll fyller du i här.

Tömning av underjordsbehållare

På kartorna här nedan kan du se vilka underjordsbehållare som även töms vintertid.

Granön/Trollharen


Skärså

Latrinhantering

Latrin hämtas endast i våra egna godkända engångsbehållare. Fyllda latrinkärl lämnas i särskilda latrinskåp, vid gemensam uppsamlingsplats. Latrinkärlen ska ställas med locket ordentligt påsatt i latrinskåpet. Lämnar du latrinkärlet i latrinskåpet kostar det 450 kronor att köpa ett nytt på Långtå eller hos någon av våra återförsäljare: Preem Ljusne, OKQ8 Söderhamn, Snäckan Närlivs och Tempo Stråtjära.

Du kan även själv frakta latrinkärlet till Långtå, då får du ett nytt i retur helt utan kostnad.

Latrin får aldrig lämnas i lösa sopsäckar, plastsäckar eller soptunnor.

Latrinskåp finns på följande ställen:

Skärså

Tyvfallsön

Klösenvägen

Nykajen

Däskär

Stålnäs

Stålnäsvägen vid Idfjärd

Stålnäsvägen mellan Idfjärd och Silläng

Silläng

Jonskär/Rexvågen

Ekviksvägen

Rexvågsvägen

Akterstigen

Badvägen

Rondellen/Måsvägen

Humlan

Västra/Östra Slättenvägen

Boskärsvägen vid vändplan

Dragedsviken

Sandön/Haga

Utviksvägen

Kilsbo, norra platsen

Gulludden

Mamrevägen

Utvik vid vändplan

Morviken

Lånudden

400 meter bortom Långudden

Sandarne

Vad, viadukten

Åsbacka, Gamla Långrörsvägen

Sandarne båtklubb

Stenö båtklubb

Lövskär

Dicksonviken

Väg mot Krokskär vid korsningen

Maråker/Trollharen

Marviken, Vallviks motorbåtsklubb

Kalvskär vid sundet intill Sundbergsviken

Margrundsudden

Fäbovallsharen

Kultebo

Kronudden

Köramali

Granöns fritidsområde, Kasuddsvägen

Trollharen

Järvsjön

Järnbodviken

Järnbodvikens stugområde

Vattenverket

Vägen mot vattenverket, två platser

NTO

Vägen mellan E4 och Gullgruva

Knöster/Mörtsjön

Älgnäs

Stora korsningen

Vägen mot badplatsen

Vägskälet Älgnäs/Västby

Korsning i Västby

Holmsveden, Tönnånger, Skog

Långbo stugområde

Kvarnudden, SMU sommarhem

Tönnånger

Norrbacken

Bodarna

Skog

Östra vägen mot Löten

Stråtjära

Galgbacken, vägen mot Hunsbo

Vägen till Ljussjön

Ljussjön, två platser

Hallfräng

Skogs-Böle, vägen mot Norrbo

Lynäs, Bergvik, Vannsätter

Bosvedens fritidsområde

Storflatsbacken, vägen i Lynäs

Vannsätter, Åsen, Sven Ols väg

Florsjön, Mo

Kilnäset

Engelska kanalen

Sundbäck

Tyby

Askesta

Norra båthamnen

Trönödal, Norrala

Losjö

Visbodarna

Vallen

Körsåsvägen vid Storsjön

Stärte


Slamtömning

Tömning av enskilda brunnar och tankar sköts på vårt uppdrag av Bollnäs LBC. Tömning beställer du direkt från Bollnäs LBC på telefon 0278-622169. För gällande taxor - se prislista.

Till toppen