Hushållsavfall

Hushållsavfall är den lilla mängd avfall som blir kvar efter att du har sorterat ut allt som går att källsortera. Hushållsavfallet i det gröna kärlet körs till Långtå avfallsanläggning där det lastas om i stora containrar, för att sedan transporteras till Bollnäs värmeverk för förbränning. Matavfallet i det bruna kärlet körs till Ekogas anläggning i Forsbacka, Gävle kommun, där man omvandlar matavfallet till biogas och biogödsel.

I Söderhamns kommun tillämpas 14-dagars hämtning av sopor. Du kan själv påverka dina kostnader för sophämtning genom att minska mängden avfall. Du som valt att sortera ut matavfall kan få ditt kärl för hushållssopor tömt var fjärde vecka eller var tredje månad.

Källsorterade förpackningar slänger du antingen i behållarna på återvinningsstationerna eller på Långtå återvinningscentral.

När ska jag ställa ut mina sopkärl?

Äntligen kan du som villaägare sluta snegla på grannarna för att komma ihåg när det är dags att ställa ut sopkärlen.
Ladda ned vår app och få en påminnelse i din telefon kvällen innan. Appen finns tillgänglig i både App Store och Googles Playbutik.

Vill du hellre ladda ner ditt eget hämtschema kan du göra det här!

Kompostering

Vill du börja kompostera matavfall måste du få ett intyg från Bygg- och Miljönämnden, som styrker att du har en skadedjurssäker varmkompost som även fungerar vintertid. När intyget är registrerat hos oss på renhållningen kan du börja kompostera ditt matavfall.

Har du valt att kompostera ditt matavfall ska allt matavfall komposteras, även animaliskt matavfall. Du måste även skaffa dig de grundläggande kunskaper som krävs för att få en kompost att fungera som den ska. Det ska även finnas ytor på din egen tomt där du kan använda den färdigkomposterade jorden.

Så ställer du fram ditt kärl

Bor du i villa töms dina kärl med hjälp av våra sidlastande sopbilar, därför är det viktigt att kärlen ställs fram på rätt sätt. Tänk på att ställa ut kärlen med lockets öppning ut mot gatan och om du har fler än ett kärl ska det vara en meters mellanrum mellan kärlen. Det måste även vara en meters utrymme bakom kärlen, så ställ dem inte mot staket, stolpar, elskåp, häckar och parkerade bilar.

Sopkärlet får inte överfyllas. Locket måste gå att stänga, annars riskerar soporna att ramla ner på marken. Se till att marken under kärlet är plan, kärlet välter annars lätt vid hanteringen. Detta är särskilt viktigt vintertid. Ställ fram kärlet kvällen innan tömningsdagen.

Sophämtningen pågår under hela dagen och kan börja tidigt på morgonen och du riskerar att sopbilen redan åkt förbi om kärlet inte står ute i tid. Sophämtningen kan också senareläggas så låt kärlet stå kvar ute tills sopbilen kommit. Sophämtning sker måndag till fredag även om någon av dessa dagar infaller på en helgdag.

Hämtning av avfall sommartid

I fritidsområden och på andra platser där fritidshus förekommer, finns särskilda kärl eller underjordsbehållare för uppsamling av hushållsavfall. I vissa områden har varje fritidshus ett eget kärl för hushållsavfallet. Grovavfall, elektronik, farligt avfall och latrin får inte läggas i kärl och underjordsbehållare för brännbart hushållsavfall.

Hämtningsintervall är från 1 april till 31 oktober.

Om du inte kommer att vistas i fritidshuset under hämtningsintervallet och intygar detta kan du få uppehåll i hämtning. Intyget måste skickas in före 1 april för det år uppehållet sker. Grundavgift betalas även vid uppehåll.

Intyg för tillfälligt uppehåll fyller du i här.

Tömning av underjordsbehållare

På kartorna här nedan kan du se vilka underjordsbehållare som även töms vintertid.

Granön/Trollharen


Skärså

Latrinhantering

Latrin hämtas endast i våra egna godkända engångsbehållare. Fyllda latrinkärl lämnas i särskilda latrinskåp, vid gemensam uppsamlingsplats. Latrinkärlen ska ställas med locket ordentligt påsatt i latrinskåpet. Lämnar du latrinkärlet i latrinskåpet kostar det 583 kronor att köpa ett nytt på Långtå eller hos någon av våra återförsäljare:
Gulf/Snäckan Närlivs Söderhamn
OKQ8 Söderhamn
Vågbro Livs
Tempo Stråtjära

Du kan även själv frakta latrinkärlet till Långtå, då får du ett nytt kärl i retur helt utan kostnad.

Latrin får aldrig lämnas i lösa sopsäckar, plastsäckar eller soptunnor.

Latrinskåp finns på följande ställen:

Skärså

Tyvfallsön

Klösenvägen

Nykajen

Däskär

Stålnäs

Stålnäsvägen vid Idfjärd

Stålnäsvägen mellan Idfjärd och Silläng

Silläng

Jonskär/Rexvågen

Ekviksvägen

Rexvågsvägen

Akterstigen

Badvägen

Rondellen/Måsvägen

Humlan

Västra/Östra Slättenvägen

Boskärsvägen vid vändplan

Dragedsviken

Sandön/Haga

Utviksvägen

Kilsbo, norra platsen

Gulludden

Mamrevägen

Utvik vid vändplan

Morviken

Lånudden

400 meter bortom Långudden

Sandarne

Vad, viadukten

Åsbacka, Gamla Långrörsvägen

Sandarne båtklubb

Stenö båtklubb

Lövskär

Dicksonviken

Väg mot Krokskär vid korsningen

Maråker/Trollharen

Marviken, Vallviks motorbåtsklubb

Kalvskär vid sundet intill Sundbergsviken

Margrundsudden

Fäbovallsharen

Kultebo

Kronudden

Köramali

Granöns fritidsområde, Kasuddsvägen

Trollharen

Järvsjön

Järnbodviken

Järnbodvikens stugområde

Vattenverket

Vägen mot vattenverket, två platser

NTO

Vägen mellan E4 och Gullgruva

Knöster/Mörtsjön

Älgnäs

Stora korsningen

Vägen mot badplatsen

Vägskälet Älgnäs/Västby

Korsning i Västby

Holmsveden, Tönnånger, Skog

Långbo stugområde

Kvarnudden, SMU sommarhem

Tönnånger

Norrbacken

Bodarna

Skog

Östra vägen mot Löten

Stråtjära

Galgbacken, vägen mot Hunsbo

Vägen till Ljussjön

Ljussjön, två platser

Hallfräng

Skogs-Böle, vägen mot Norrbo

Lynäs, Bergvik, Vannsätter

Bosvedens fritidsområde

Storflatsbacken, vägen i Lynäs

Vannsätter, Åsen, Sven Ols väg

Florsjön, Mo

Kilnäset

Engelska kanalen

Sundbäck

Tyby

Askesta

Norra båthamnen

Trönödal, Norrala

Losjö

Visbodarna

Vallen

Körsåsvägen vid Storsjön

Stärte


Slamtömning

Tömning av enskilda brunnar och tankar sköts på vårt uppdrag av Bollnäs LBC. Tömning beställer du direkt från Bollnäs LBC på telefon 0278-622169. För gällande taxor - se prislista.

Kundservice

Öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Besök oss gärna på
Stabbläggaregatan 11
826 37 Söderhamn

Till toppen