Återvinning av förpackningar

I Sverige har vi producentansvar på förpackningar. Detta innebär att förpackningsproducenterna är skyldiga att se till att förpackningarna återvinns i någon form. För att samla in förpackningar och tidningar finns det återvinningsstationer runt om i kommunen som ska användas för att sortera ut förpackningar, tidningar och tidskrifter från hushållsavfallet. För närvarande finns 21 större återvinningsstationer utplacerade i kommunen.

Från och med 2024-01-01 övergår ansvaret för insamlingen av förpackningar till Sveriges kommuner och i Söderhamns kommun är det Söderhamn Nära som kommer att ansvara för insamlingen av förpackningar.

För dig som kund kommer förändringen av ansvaret inte att märkas till en början då insamlingen av förpackningsmaterial i Söderhamns kommun även fortsättningsvis kommer att genomföras med hjälp av de etablerade återvinningsstationerna som finns i kommunen.
Från och med 2027-01-01 ska ett nytt insamlingssystem vara etablerat som ska möjliggöra fastighetsnära insamling av de vanligaste förpackningsslagen.

Det här kan du lämna för återvinning/återbruk på återvinningsstationen

På återvinningsstationerna kan du sortera ut:

Glasförpackningar, sorterat i färgat och ofärgat.

Pappersförpackningar av papper och kartong.

Tidningar, tidskrifter, reklamblad och liknande.

Metallförpackningar såsom konservburkar, aluminium, folie.

Plastförpackningar, hårda, mjuka och rengjorda i samma behållare.

Batterier

Textilier

En återvinningsstation nära dig

Söderhamns tätort

Långtå avfallsanläggning

Granvägen

Östra Storgatan

Oxtorgsgatan

Medelpadsvägen

E-center

Forsbackabron

Stugsund

Strandgatan 

Sandarne

ICA Nyplan 

Ljusne

Alavägen

Smedsvägen/Centrum 

Övriga platser i kommunen

Vågbro

Skärså

Norrala/Kungsgården

Trönö 

Vallvik

Söderala

Marmaverken 

Mohed

Hälsingmo

Bergvik 

Stråtjära

Ansvar för återvinningsstationerna

Idag har FTI, Förpackningsinsamlingen ansvaret för återvinningsstationerna och det är till dem du ska vända dig om du har åsikter om städning, snöröjning, tömningsintervaller.

På deras hemsida www.fti.se finns ett formulär att fylla i om du är missnöjd eller vill komma med synpunkter. Du kan även ringa till FTIs kundtjänst 0200-88 03 11.

Från och med 2024-01-01 övergår ansvaret för insamlingen av förpackningar till Sveriges kommuner och i Söderhamns kommun är det Söderhamn Nära som kommer att ansvara för insamlingen av förpackningar.


Återvinningsresultat

Återvinningsmängderna på kommunens återvinningsstationer inklusive Långtå avfallsanläggning och återvinningscentralen ökar stadigt. Allt insamlat material transporteras vidare till återvinningsindustrin, där det används på nytt. Det som inte går att materialåtervinna används till energiåtervinning.

Det enda som blir kvar på Långtå är deponerbart material och det står för endast tre procent av allt material som samlas in. Allt annat, 97 procent, återvinns i en eller annan form.

Förpackningsåtervinningen har förändrats under årens lopp

Sett från år 2004 har återvinningsmängderna från hushållsproducerat avfall stadigt ökat till 2008 då vi var uppe i 87 kg per person och år. 2009 och 2010 sjönk förpackningsinsamlingen något igen till 83 kg. Till 2013 slog vi återigen rekord med 90 kg förpackningsmaterial till återvinning per person och igen med 97 kg för 2014..

Det betyder att 27 procent av avfallet som annars skulle kastats i kärlet för hushållssopor återvinns genom återvinningsstationerna och fastighetsnära förpackningsinsamling.

Om man tittar på mängden återvinningsmaterial per person i Söderhamns kommun så ser vi även här en tydlig trend på att återvinningsmängderna ökar. Vi skulle dock kunna öka återvinningsgraden betydligt mer eftersom cirka 30 procent av det som är kvar i sopkärlen består av förpackningsmaterial.