Frågor och svar/Elnät

Jag ska göra ett grävjobb på tomten, vad måste jag tänka på?
Om du ska gräva på din mark bör du alltid kontakta oss innan du påbörjar arbetet. Vi kan ge dg information om var våra elledningar är placerade. Använd Ledningskollen, länk finner du under "Innan du gräver".

Vad kan jag göra om elen har försvunnit?
• Om du har jordfelsbrytare kontrollera om den har löst ut.
• Kontrollera och byt ut dina huvudsäkringar på mätartavlan eller i mätarskåpet.
• Om alla säkringar är hela och felet inte är i din anläggning kontakta oss.

Hur ska jag göra för att få ut avbrottsgarantin?
Anmäl att du är utan ström till ditt elnätsföretag. Det är först när det känner till avbrottet som tiden för avbrottsgarantin börjar räknas. För att du ska få ersättning för elavbrottet krävs ett sammanhängande avbrott på minst 12 timmar.

Vad ingår i den totala kostnaden för elenergi?
1. Elnätpris
- en abonnemangsavgift och en rörlig elöverföringsavgift. Abonnemangsavgiften påverkas av vilken storlek på huvudsäkringen du har. Ju större effektuttag du har, desto större huvudsäkring måste du ha. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.
2. Elpris - den el du förbrukar. Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Du kan välja vilket elhandelsföretag som passar dig bäst och du kan spara energi med effektiva elapparater.
3. Skatter - i det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter.

Vad ingår i elnätpriset?
Vi som elnätföretag äger och sköter om elnäten. Du betalar för distribution, byggande, drift och underhåll av elnätet, mätaravläsning och kundservice. Samtliga dessa kostnader fördelas mellan avgifterna för abonnemang (den fasta kostnaden) och elöverföring (den rörliga kostnaden). Abonnemangsavgiften består av en fast avgift som beror på huvudsäkringens storlek (A), eller hur stor effekt (kW) du abonnerar på. Elöverföringsavgift (energiavgift) är en avgift räknat i öre/kWh.

Vem beslutar om prisjusteringar?
Varje elnätsföretag i Sverige, privata, kommunala eller statliga beslutar själva sina elnätavgifter. Energimarknadsinspektionen (EI) övervakar att elnätföretagens prissättning är skälig. Momssatser och myndighetsavgifter beslutas av Riksdagen eller regeringen.