Kolla först - gräv sen!

Vid konstaterad eller misstänkt skada

  • Om personskada uppstått - larma 112!
  • En skadad kabel kan vara livsfarlig och får ej vidröras!
  • Kontakta genast ledningsägaren – Söderhamn Elnät 0270-766 10
  • Stanna kvar och bevaka!

Registrera ärende på Ledningskollen - gräv sen

Ska du gräva i marken ska du alltid registrera det på Ledningskollen innan du påbörjar arbetet. Då sker kostnadsfri anvisning av var ledningarna finns (Söderhamn Näras elnät/fjärrvärme/vatten/bredband).

Vi behöver din beställning via Ledningskollen minst tre arbetsdagar i förväg.
Ledningskollen är en kostnadsfri tjänst och du når fler ledningsägare som är anslutna till tjänsten samtidigt.

Ledningsanvisningen är giltig i 30 dagar från det att utsättningen påbörjats. Det är upp till dig som kund att underhålla markeringarna och förstärka dem om andra åtgärder påverka synligheten. Det är viktigt att den som ska utföra grävningen är på plats vid anvisningen. Handverktyg skall användas vid grävning inom 1 m från ledning om inget annat avstånd anges.

Vid skador som uppkommer i samband med grävning utan anvisning har skett eller som har orsakats genom försumlighet eller vårdslöshet, debiteras den ansvarige för de kostnader som uppkommer.

Till toppen