Service och tjänster

Här kan du läsa om den service och de tjänster som vi tillhandahåller i vår verksamhet.
Klicka dig vidare via rubrikerna i menyn här nedanför.

Uppsägning av elanslutning

Du har en månads uppsägningstid på ditt elanslutning. I samband med att du säger upp ditt elanslutning kommer vi att montera ner elmätaren samt koppla bort fastigheten från elnätet.

Du kan läsa mer om vad som gäller vid uppsägning på blanketten för uppsägning av elanslutning som du når genom att klicka på länken här nedan.

Länk till uppsägningsblankett Pdf, 1.8 MB.

Träd nära elledning

Ska du fälla träd nära en elledning vill vi att du kontaktar oss innan, så att vi kan bevaka att elledningen inte kommer till skada.

Meddelar du oss senast tre arbetsdagar innan du ska fälla träd utför vi bevakningen kostnadsfritt. Vill du ha bevakning tidigare får du betala en avgift på 1 000 kronor plus moms. Om du inte har beställt bevakning och du fäller träd som skadar våra elledningar måste du betala för den skadade ledningen.

Behöver du hjälp att fälla träd bör du kontakta en kunnig entreprenör för trädfällning.

Vi är tacksamma om du så snart som möjligt anmäler till oss ifall ett träd lutar mot, ser ut att kunna falla ner och göra skada på, eller har fallit på en elledning. Då åker vi ut och gör en bedömning. Och om fara finns tar vi ner trädet.

Ändra huvudsäkring

Huvudsäkring är en teknisk anordning som begränsar hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringen sitter ofta vid elmätaren och storleken (i ampere) avgör hur mycket du betalar för ditt abonnemang

Om du vill ändra huvudsäkring anlitar du ett elinstallationsföretag som anmäler förändringen till oss och sedan utför arbetet hos dig. Tänk på att vi registrerar ändringen från samma datum som beställningen kommer in till oss, inte datumet som ändringen utförs hos dig. Därefter ser du förändringen på din faktura.

En säkringsändring måste vara i minst ett år. Undantag kan gälla vid vissa tidsbegränsade arrangemang.

Rekommenderad säkringsstorlek

Rekommenderad säkringsstorlek

Säkringsstorlek

Färg

Årlig elförbrukning

Maximalt effektuttag

16A

Grå

0-25 000 kWh

11 kW

20A

Blå

25 000 - 35 000 kWh

13 kW

25A

Gul

35 000 - 45 000 kWh

17 kW

 

Tänk på det här när du ska välja säkringsstorlek

Anslutna elapparater med hög effekt behöver större säkring, till exempel elpanna, direktverkande elvärme (elelement), bastu, svetsaggregat och stora elektriska motorer.

Hur du förbrukar energin över året - om du använder mycket energi under korta perioder eller säsongvis, kan du behöva en större säkring.

Du kan prova en lägre säkring under en period när du använder extra mycket el, till exempel under den kallaste perioden på året. Du behöver inte byta de så kallade bottenkontakterna, där säkringen skruvas i, när du ändrar till en lägre säkring. Håller den lägre säkringen kontaktar du en behörigt elinstallationsföretag för att byta bottenkontakterna. Elinstallationsföretaget anmäler till oss när ändringen är gjord.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare - en billig livförsäkring

Varje år inträffar ett antal dödsfall som hade kunnat undvikas om jordfelsbrytare använts. Funktionen hos en jordfelsbrytare är att koppla bort ström som leds fel i en anläggning, till exempel om strömmen går genom en kropp.

Brytaren kan kopplas in för att skydda ett helt hus eller delar av ett hus. Det finns även jordfelsbrytare som ansluts direkt i ett uttag via stickpropp och då skyddas allt som ansluts i det uttaget.

Att införskaffa en jordfelsbrytare med stickpropp är en billig livförsäkring inför användning av bland annat elektriska utomhusmaskiner. I alla nya hus är det krav på jordfelsbrytare samt även vid viss ombyggnation, till exempel installation av elektrisk golvvärme och i badrum. Installation av fast installerad jordfelsbrytare måste utföras av behörigt elinstallationsföretag.

Personfara

Elektrisk ström kan ge allt från märkbara kittlingar och muskelkramper till oregelbunden hjärtverksamhet. I värsta fall uppstår hjärtkammarflimmer som är direkt dödande.

Brandfara

För att skydda en anläggning mot brand är en jordfelsbrytare som kopplar från vid en felström på 0,3 ampére (300mA) ett bra extra skydd.

Felsökning - Vad gör jag när jordfelsbrytaren löser ut?

1 Slå till jordfelsbrytaren. Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning som var övergående. Om detta inträffar flera gånger bör du kontakta ett elinstallationsföretag.

2 Slå till jordfelsbrytaren. Om den löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel.
I så fall:
• Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren igen.
• Återställ därefter en säkring i taget till dess att jordfelsbrytaren ånyo löser ut.
• Felet är nu lokaliserat till den säkring som sist återställdes.
• Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar återställts finns felet i eller före centralen. Ta då hjälp av ett elinstallationsföretag.
• När felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp: fortsätt dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren.
• Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Ta hjälp av ett elinstallationsföretag. Om jordfelsbrytare förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till dess att den ånyo löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt en fackkunnig person undersöka och reparera.

Provning

På jordfelsbrytaren finns oftast en provknapp. Du kan kontrollera funktionen, genom att trycka på knappen. Jordfelsbrytaren ska slå ifrån omedelbart.