Elnät

Söderhamn Elnät AB har cirka 9 300 elkunder och ansvarar för elnäten och eltransporten till dig som bor i centrala Söderhamn, Stugsund, Sandarne, Vågbro och i skärgården.

Leveranssäkerheten är mycket god med få och relativt korta avbrott. Ett omfattande investeringsprogram genomförs nu för att bygga bort återstående svagheter i elnäten på landsbygden och i skärgården.

Det finns två typer av distributionsnät.
10 KV nätet består av 160 kilometer jordkabel och 24 kilometer hängkabel.
0,4 KV nätet består av 376 kilometer jordkabel och 71 kilometer hängkabel.
Söderhamn Elnät AB äger även 183 nätstationer, 15 stolpstationer samt två mottagningsstationer, CMT vid Granvägen och HMT vid Hällåsen.

Säkert och pålitligt

Trygg el

Under 2017 hade Söderhamn Elnät AB en medelavbrottstid för våra kunder på 27 minuter vilket resulterade i en leveranssäkerhet på 99,99%. Det innebär att tillgängligheten är näst intill 100 procent hos oss!

Vad händer
vid ett elavbrott?

Information för installatören

Behöver du hjälp?

Kundservice är alltid nära! 

Du är alltid välkommen att besöka oss, ringa, skriva eller skicka e-post via vårt kontaktformulär eller direkt till vår e-postadress. Om du är kund till oss, skriv gärna ditt kundnummer som finns på din faktura.

 

           0270-766 10

           info@soderhamnnara.se

Till toppen