Ansluta till fjärrvärme

Att välja rätt uppvärmningssystem är en stor investering. Oavsett om du ska installera nytt värmesystem eller byta ut ett befintligt är det mycket att tänka på. Installations- och driftskostnader samt underhåll är för de flesta av oss de viktigaste parametrarna och i båda fallen är fjärrvärme ett mycket bra och prisvärt alternativ.

Din anslutningsavgift kan komma att variera beroende på om du har fjärrvärmeledningen på gatan alldeles utanför din tomt eller om vi behöver dra fram en ny ledning för att ansluta. Vill du ha en prisuppgift och få veta om det är möjligt att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med en kalkyl.