Miljövärden 2022 för våra tre fjärrvärmenät

Miljövärden för fjärrvärme redovisar fjärrvärmens miljöpåverkan föregående år och kan användas av fastighetsägare eller andra fjärrvärmekunder som gör miljöredovisningar för sina verksamheter.

Metoden som används för att beräkna miljöpåverkan är framtagen i samarbete mellan fastighets- och bostadsorganisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen.

Fjärrvärmens miljövärden redovisas i tre perspektiv — hur effektiv resursanvändningen är, hur mycket koldioxid som släpps ut och hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät.

Miljövärdena är faktiska vad gäller fossila bränslen men beräknas med hjälp av schabloner för klimatpåverkan och resurseffektivitet. Därför kan det variera hur effektiv ett visst bränsle är och vilken klimatpåverkan det har. Det kan till exempel bero på hur bränslet har producerats, hur långt det har transporterats, vilken förbränningsteknik som har använts och vilken fuktighet bränslet har haft.

Här nedan presenteras värdena för våra tre fjärrvärmenät i Söderhamn, Ljusne och Sandarne.
Klicka på respektive bild för att förstora.

Information om hållbara biobränslen 2022

Enligt lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränsle är Söderhamn Nära skyldig att informera sina konsumenter om vilka typer av biobränslen som används i produktionen av värme och el samt deras geografiska ursprung.

Fasta biobränslen
Det fasta biobränslet används till fjärrvärme- och elproduktion. Biobränslet består dels av skogsbiomassa, inklusive restprodukter från skogsbruk¹⁾, dels av annan restprodukt eller avfall²⁾. Samtliga fasta biobränslen har sitt ursprung från Sverige.

Flytande biobränsle
Det flytande biobränslet används till reservkraft i Ljusnes fjärrvärmenät. Det flytande biobränslet består av ISCC certifierad HVO tillverkad av palmolja med ursprung från Indonesien.

¹⁾ Grot, stamvedsflis
²⁾ Returträ, torrflis, bark och pellets

Söderhamn

Slutliga lokala miljövärden 2022

Ljusne

Slutliga lokala miljövärden 2022

Sandarne

Slutliga lokala miljövärden 2022