Prislista

Här nedan kan du se vilka priser som gäller.
Vi har även listat exempel på vad vad fjärrvärmen kan kosta för olika kategorier.

Priser gäller från och med 2024-01-01

Fjärrvärmetaxa 2024

Taxa

Fast avgift kr/år

Anslutningseffekt kW

Effektavgift kr/år

10

2 346

0 - 49

621 x Anslutningseffekt

11

12 994

50 - 499

528 x Anslutningseffekt

12

60 749

500 - 2499

436 x Anslutningseffekt

13

359 993

2500 -

334 x Anslutningseffekt

Energiavgift är för närvarande 808 kr/MWh.
(1 MWh=1000 kWh)

Samtliga priser är inklusive 25 % moms.

Debitering sker månadsvis.

Prisexempel på fjärrvärme - gäller från och med 2024-01-01

För att du ska få en uppfattning om vad fjärrvärmen kostar har vi sammanställt några exempel för olika kategorier. Priserna är exempel på förbrukning under ett år och är inklusive moms.

Villa

Årlig förbrukning

Total kostnad

17 000 kWh (17 MWh)

23 534 kr

22 000 kWh (22 MWh)

27 574 kr


Förklaring till din prislista

Vad är anslutningseffekt?
Anslutningseffekten är taxegrundande och bestämmer hur stor effektavgiften ska bli för året. Anslutningseffekten ska motsvara fastighetens verkliga behov och kan variera om man gör förändringar på sin fastighet. Lägsta anslutningseffekt för villa är normalt 12 kW.

Effektavgiften
Effekttaxan är en fast kostnad som är olika stor beroende på vilken anslutningseffekt man har. Effekttaxan multipliceras med aktuell anslutningseffekt så får man fram effektavgiften.

Energiavgiften
Energiavgiften är det man betalar för energin man förbrukar och anges i kr/MWh.
(1 MWh=1000 kWh)