Skötselråd och manualer

Fjärrvärme är bekymmersfritt och driftsäkert. Fjärrvärmecentralen som vi installerat hos dig bygger på beprövad och enkel teknik och behöver mimimalt med underhåll, men självklart bör du se över den då och då..
Här kan du läsa mer om hur du tar hand om din fjärrvärmeanläggning och vad du gör om det uppstår problem med den.

Skötselråd och checklista


Din fjärrvärmanläggning behöver väldigt lite tillsyn, men det kan vara bra att känna till hur den fungerar och vad du kan göra för att hålla efter den. Bilden visar ett exempel på hur det ser ut under kåpan på en fjärrvärmecentral.

Här kan du läsa mer om hur du tar hand om din fjärrvärmeanläggning.

Tryck i systemet
Trycket bör ligga mellan 0,8–1,2 bar, men kan variera beroende på hur högt huset är. Trycket varierar också över årstiden.

Så här gör du:
• Du läser av trycket med den svarta pilen.
• Så länge den svarta pilen är ovanför 0,8 bar behöver du inte fylla på systemet.
• Den röda pilen ställer du manuellt på valfritt komihågvärde.
10mvp (metervattenpelare) = 1 bar

Påfyllning av systemet
Normalt behöver du inte fylla på vatten i systemet om inte trycket i systemet är mindre än 0,8 bar.

Så här gör du:
• Öppna försiktigt påfyllningskranen.
• Håll ögonen på tryckmätaren
• Stäng påfyllningskranen när tryckmätaren visar mer än 0,8 bar.
Om du behöver fylla på systemet ofta kan det tyda på att du har ett läckage.

Luftning
Om element är kalla i övre kanten och varma i nedre delen så är det troligt att man har luft i systemet, vilket är vanligt när systemet är nytt.

Så här gör du:
• Slå av cirkulationspumpen med huvudströmbrytaren.
• Vänta 15 min.
• Öppna termostatventilerna på elementen fullt.
• Använd luftningsnyckel för att öppna skruven på elementets övre hörn. Håll ett papper eller burk under och öppna försiktigt. Vänta tills det börjar komma vatten.
• Stäng luftningsskruven på elementet.
• Starta pumpen igen och återställ läget för termostatventilerna på elementen. När systemet har luftats kommer trycket att sjunka. Fyll på vatten i systemet om trycket blir mindre än 0,8 bar.

Varmvattentemperatur
Du kan själv ställa hur varmt ditt varmvatten till kranarna i huset ska vara, s.k tappvarmvatten. Har du för varmt tappvarmvatten finns risk för skållning.

Så här gör du:
• Skruva temperaturregulatorn inåt om du vill ha varmare vatten.
• Skruva temperaturregulatorn utåt om du vill ha kallare vatten.
Om temperaturen på varmvattnet varierar kan ventilen kärva. Då bör du motionera ventilen genom att skruva ratten fram och tillbaka, samtidigt som du spolar varmvatten.

Cirkulationspump
Cirkulationspumpen pumpar vatten till elementen i ditt hus.

Så här gör du:
• Hastigheten kan justeras.
• Minska hastigheten om du har höga brusljud, ska stå på 1 eller 2.

Styrning
Din central kan ställas in på en mängd olika sätt för att få en uppvärmning som passar dig och ditt hus.
I reglerutrustningen ställer man en värmekurva. Den fungerar så att utegivaren mäter utetemperaturen och kurvan bestämmer då hur varmt vatten som ska gå ut till elementen.

Exempel
Är kurvan inställd på 1,2 och utetemperaturen är +10 grader, då är vattnet som går ut till elementen +40 grader. En brantare kurva gör att innetemperaturen justeras fortare vid kallt väder än en flack kurva.

Se mer om detta i manualen som följde med din reglercentral.

Om du får fel på värmen

Om du upptäcker att fjärrvärmen fungerar dåligt eller inte fungerar alls - kontrollera gärna i vår felsökningsguide innan du gör en felanmälan.

KALLT I HELA HUSET MEN FORTFARANDE VARMVATTEN

Orsak

Åtgärd

Lågt tryck i värmesystemet

Fyll på vatten i värmesystemet. Kontrollera i instruktionsmanualen för just din fjärrvärmecentral om du är osäker på hur du ska göra.

Luft i värmesystemet

Lufta elementen samt kontrollera trycket efter utförd luftning.

Ingen el till fjärrvärmecentralen

1. Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen.

2. Kontrollera säkringarna.

3. Kontakta Söderhamn Näras kundservice.

Cirkulationspumpen har stannat

1. Kontrollera säkringarna.

2. Försök starta pumpen genom att knacka på pumphuset eller hjälp till med en skruvmejsel i centrum av pumphuset.

3. Kontakta din rörfirma för eventuellt pumpbyte.

Utegivaren är trasig

Kontakta Söderhamn Nära.

Igensatt värmeväxlare

Kontrollera in- och utgående temperatur.

 

KALLT I DELAR AV HUSET

Orsak

Åtgärd

Luft i värmesytemet

Lufta elementen samt kontrollera trycket efter slutförd luftning.
Fyll på vatten i systemet.

Ventilerna på elementen har fastnat

Kontakta din rörfirma.


KALLT I DELAR AV HUSET OCH LÅG VATTENTEMPERATUR

Orsak

Åtgärd

Dålig eller ingen fjärrvärmeleverans

Kontrollera inkommande temperatur.
Besök www.soderhamnnara.se om eventuella driftstörningar eller kontakta vår kundservice på telefon 0270-766 10


HÖG TEMPERATUR PÅ VARMVATTNET

Orsak

Åtgärd

Temperaturinställningen behöver justeras

Kontrollera i instruktionsmanualen för din fjärvärmecentral hur du ska göra.

Fel på reglerventil för varmvattnet

Stäng av varmvattnet och kontakta din rörfirma för eventuell service.

 

LÅG TEMPERATUR PÅ VARMVATTNET

Orsak

Åtgärd

Temperaturinställningen behöver justeras

Kontrollera i instruktionsmanualen för din fjärrvärmecentral hur du ska göra.

Fel på reglerventil för varmvattnet

Kontrollera inställningarna.
Kontakta din rörfirma för eventuellt byte.

Igensatt värmeväxlare

Kontrollera in- och utgående temperatur.

 

Manualer

Manualer och bruksanvisningar
till fjärrvärmecentraler för villor

Alla fjärrvärmecentraler som levererats i installationspaketen från Söderhamn Energi/Nära är av fabrikatet ”Redan villa 2000”. Under åren så har den svenska importören varierat så därför kan det stå olika företagsnamn på anläggningen. Till exempel ABB, Alstom, Logstor.

Klicka på din årsmodell så öppnas bruksanvisningen i ett nytt fönster

Modellbeteckning och årtal/årsmodell finns klistrad på bottenplattan till fjärrvärmecentralen och den ser ut ungefär så här.

 

Årsmodell 1997

Årsmodell 1998

Årsmodell 1999

 

Årsmodell 2000-2002

Årsmodell 2003

Årsmodell 2004-2007

 

På årsmodellerna 2008 och 2009  fanns flera varianter av både varmvatten- och värmereglering. Öppna nedanstående för att se vilken som överensstämmer med din anläggning.

 

Årsmodell 2008 med PTC varmvattenreglering och Siemens värmereglering

Årsmodell 2008 med PM varmvattenreglering och Siemens värmereglering

 

Årsmodell 2009 med PTC varmvattenreglering och Siemens värmereglering

Årsmodell 2009 med PM varmvattenreglering och Siemens värmereglering

Årsmodell 2009 med PTC varmvattenreglering och Danfoss värmereglering

Årsmodell 2009 med PM varmvattenreglering och Danfoss värmereglering


Årsmodell 2010-2015

Årsmodell 2016-

Till toppen