Frågor och svar/Fjärrvärme

Vad kostar fjärrvärme?
Här kan du se några prisexempel.

Var finns det fjärrvärme?
Söderhamn, Vågbro, Stugsund och Söderala har ett nät som matas från kraftvärmeverket vid Granskär. Ljusne och Sandarne har separata fjärrvärmenät.

Vad eldar ni med?
I Söderhamn eldar vi främst med rester från skogsindustrin, det vill säga GROT (Grenar, Rötter Och Toppar),. Vi eldar även stamvedsflis från brännved (nedklassat virke), barkblandningar, torrvedsflis och råflis från sågverk. Vi eldar även med flisat rivningsvirke, så kallat returbränsle.
När kraftvärmeverket går för fullt fyller vi på med förädlade biobränslen i våra pelletspannor.
I Ljusne köper vi värme från Alasågen via Eon och i Sandarne har vi byggt en ny värmecentral för pellets.
Olja och gasol används endast i undantagsfall vid leveransstörningar eller om det är ihållande kallt väder.

Varför är vattnet grönt?
Får du grönt varmvatten i kranen hemma beror det förmodligen på att din fjärrvärmecentral läcker. Då ska du ringa vår Kundservice på 0270-766 10. Om du ser att det läcker ut grönt vatten på marken så är vi väldigt tacksamma om du hör av dig.
Du som bor i lägenhet bör i första hand kontakta din hyresvärd om du får grönt varmvatten. Då får hyresvärden veta att det finns läckage och kan kontakta oss samt informera övriga hyresgäster.

Vi färgar vårt fjärrvärmevatten grönt med ämnet Pyranin för att hitta läckor. Pyranin är ett livsmedelsklassat natriumsalt och är helt ofarligt. Pyranin används även i tillverkning av till exempel tvål och diskmedel. Det innebär att du kan tvätta och duscha som vanligt och det ger inga missfärgningar. I sällsynta fall kan hår påverkas i samband med till exempel färgning eller permanent.

Använd inte vattnet i matlagning. Även om den gröna färgen inte är farlig i sig, så finns ämnen i det inläckande fjärrvärmevattnet som inte är lämpliga att äta eller dricka. En god regel är att aldrig använda varmvatten till matlagning.

Hur mycket bränsle gör ni av med?
Cirka 220 000 m³ från skogsindustrin
Cirka 30 000 m³ returvirke från Långtå ÅVC.
Cirka 5 000 ton pellets, tillverkat av biobränsle.
Cirka 50 m³ olja EO1.

Hur mycket värme levererar ni?
Cirka 140 GWh.

Hur mycket el producerar ni?
Cirka 37 GWh.

Hur många kunder har ni?
Vi har drygt 1 100 leveranspunkter, varav 600 är villor.

Är fjärrvärme miljövänligt?
Ja, den produceras i Söderhamns kommun framförallt med restprodukter från skog och återvunnet trä i närområdet och eldas i ett fåtal pannor med bra rökgasrening.

Vilket alternativ är bäst för klimatet - bergvärme eller fjärrvärme?
Fjärrvärme baserad på förnybara energikällor och med effektiv rening av rökgaserna är ett bra alternativ.
En bergvärmepump utnyttjar el för uppvärmning på ett effektivt sätt. Genom att köpa miljöriktig el kan du påverka hur el produceras i allmänhet, men under vinterhalvåret kan den bidra till produktionen av fossil el.

Hur mycket tjänar miljön på att jag byter till fjärrvärme?
Miljön är den stora vinnaren. De flesta fjärrvärmeverk eldar i dag med biobränsle under mycket kontrollerade former. Dessutom återvinns spillvärme från industrier samt energi ur avfall. Det innebär att vi utnyttjar resurser som annars skulle gått förlorade, samtidigt som klimatpåverkan till följd av bostadsuppvärmning minskar kraftigt.

Finns det några svagheter med fjärrvärme?
Fjärrvärme passar bara i tätorter (som dock kan vara relativt små) och kräver dessutom att många användare ansluter sig. Du kan som enskild villaägare vara beroende av att även dina grannar vill ansluta sig till fjärrvärmesytemet.

Vad händer om fjärrvärmerören går sönder?
Det blir blött och varmt i marken, i övrigt ingenting. Normalt lagas nätet så fort att kunderna inte hinner märka något. Det vatten som strömmar i fjärrvärmenäten är inte detsamma som det som strömmar i varmvattenkranarna respektive i elementen, eftersom dessa har egna slutna system. Tillförlitligheten i ett fjärrvärmesystem är mycket stor.

Går det att avsluta en fjärrvärmeanslutning?
Det är fullt möjligt att när som helst säga upp sitt avtal. Normal uppsägningstid är tre månader. Fjärrvärmeföretaget är beroende av en långsiktig och förtroendefull relation till kunden eftersom företaget har gjort stora investeringar och inte kan sälja värmen till några andra än dem som finns kring det lokala nätet. Kunderna kan däremot byta till en annan uppvärmningsform.

Får vi tillräckligt med varmvatten med fjärrvärme?
Ja, det räcker till exempel till flera jacuzzibad i följd. I de flesta fjärrvärmecentraler i husen produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmt vatten är nästan obegränsad. Dessutom hettas vattnet upp till över 50 grader, vilket ger en god varmvattenkvalitet.

Vad håller fjärrvärmen för temperatur?
78 grader går ut i nätet på sommaren och ner till 5 grader utetemperatur.
När det blir kallare ute så ökar temperaturen gradvis till maximalt ca 110 grader vid -18 grader.

Översättningstabell energislag.
1kWh el = 1kWh fjärrvärme
1m3 eldningsolja = 10 000 kWh fjärrvärme.
1 m3 staplad huggen ved = 700 kWh fjärrvärme
1 ton pellets = 4 800 kWh fjärrvärme.

1 MWh=1000 kWh.