Avtal

Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk är framtagna av Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

Allmänna avtalsvillkor konsument Pdf, 306 kB.

Sammanfattning avtalsvillkor konsument Pdf, 133.2 kB.

Definitioner och förklaringar (PDF) Pdf, 326.7 kB.