Elnätstaxa

Elnätstaxan för Söderhamn Elnäts kunder från och med 2023-01-01

Om du väljer en ny taxa måste den tillämpas i minst tolv månader i följd. Du kan alltså inte göra periodiskt återkommande ändringar av taxan eller huvudsäkringarna under den aktuella tolvmånadersperioden.

Vid nyanslutning, återanslutning eller utökning av elabonnemang tar vi ut en avgift enligt särskilda bestämmelser.

Abonnemangsavgiften utgår för varje mätpunkt och bestäms av mätarsäkringens storlek. För huvudsäkring större än 160 A är effekttariff obligatoriskt.

Övriga leveransvillkor hittar du under fliken avtal.

Ändring av mätarsäkringens storlek får endast utföras av en behörig installatör som måste anmäla förändringen till vår kundservice.

Efter ett beslut taget av riksdagen är det från och med 1 januari 2018 ditt elnätsbolag som ansvarar för energiskatten.

Så här fördelar sig kostnaden för din el

Din elkostnad består av tre delar
Den kostnad som elnätsbolaget, i det här fallet Söderhamn Elnät AB, tar ut för att transportera elen samt ansvara för elnäten är 20 procent av din totala kostnad.

40 procent av den totala elkostnaden är köpet av själva elen. El köper du av separata elhandelsbolag och vad du betalar beror på vilken typ av avtal du har.

Skatter och avgifter till staten står för ytterligare 40 procent av totalkostnaden.

Enkeltariff 2023

Elnätstaxan för Söderhamn Elnäts kunder från och med 2022-01-01

Mätarsäkring

Fast avgift kr/år exkl. moms

16 A (L)*

1 078

16 A

2 464

20 A

3 245

25 A

4 108

35 A

5 933

50 A

8 742

63 A

11 041

80 A

14 462

100 A

18 637

125 A

23 997

160 A

31 618

*16 A (L) tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus med gemensam elservisledning och om särskilt abonnemang tecknas för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter.

Rörlig avgift
Elöverföring 13,33 öre/kWh exkl. moms

Myndighetsavgifter
Ingår i det fasta priset

Effekttariff 0,4 kV

Elnätstaxan för Söderhamn Elnäts kunder från och med 2022-01-01

Avgift

Pris exkl. moms

Fast avgift, kr/år

9 478

Abonnemangsavgift, kr/kW/år

370

Elöverföring, öre/kWh

5,09

Högspänningstariff 12 kV

Elnätstaxan för Söderhamn Elnäts kunder från och med 2022-01-01

Avgift

Pris exkl. moms

Fast avgift, kr/år

17 295

Abonnemangsavgift, kr/kW/år

309

Elöverföring, öre/kWh

3,6

Myndighetsavgifter

Myndighetsavgifter som ingår i det fasta priset

Avgifter

Pris kr/år exkl. moms

Elsäkerhetsavgift – 400 V

10,20

Elsäkerhetsavgift - 10 kV

810

Nätövervakningsavgift - 400 V

4,35

Nätövervakningsavgift - 10 kV

870

Elberedskapsavgift - 400 V

39,20

Elberedskapsavgift - 10 KV

2 129


Anvisat elhandelsföretag

Om du inte väljer elleverantör för elenergileveransen är vi, enligt de allmänna avtalsvillkoren, skyldiga att anvisa dig en elleverantör. Anvisningsleverantör i Söderhamn är Söderhamn Nära Elhandel.

Vår el kommer alltid från 100 procent förnybara energikällor. När du väljer el från oss bidrar du aktivt till en grönare värld. Lokalt slutar vi aldrig jobba för utvecklingen av Söderhamn och regionen, tillsammans ger vi energi till Söderhamn.

Tänk på att det bästa för dig är alltid att teckna ett vanligt elavtal med valfritt elhandelsföretag.