Prislista företag

Här nedan kan du se vilka priser som gäller.
Vi har även listat exempel på vad vad fjärrvärmen kan kosta för olika kategorier.

Priser gäller från och med 2024-01-01

Fjärrvärmetaxa 2024

Taxa

Fast avgift kr/år

Anslutningseffekt kW

Effektavgift kr/år

10

1 877

0 - 49

497 x Anslutningseffekt

11

10 395

50 - 499

422 x Anslutningseffekt

12

48 600

500 - 2499

349 x Anslutningseffekt

13

287 994

2500 -

267 x Anslutningseffekt

Energiavgift är för närvarande 646 kr/MWh.
(1 MWh=1000 kWh)

På samtliga avgifter tillkommer 25 % moms.

Debitering sker månadsvis.

Prisexempel på fjärrvärme - från och med 2024-01-01

För att du ska få en uppfattning om vad fjärrvärmen kostar har vi sammanställt några exempel för olika kategorier. Priserna är exempel på förbrukning under ett år och är exklusive moms.
Nedanstående förbrukning är angiven i kWh (1 MWh=1000 kWh).
Delkostnader som ingår i totalårskostnad


Årlig förbrukning

Total kostnad

Fast årsavgift

Effektavgift

Rörlig energikostnad

45 000 kWh

31 444 kr

1 877 kr

9 940 kr

29 070 kr

100 000 kWh

88 842 kr

1 877 kr

22 365 kr

64 600 kr

250 000 kWh

224 645 kr

10 395 kr

52 750 kr

161 500 kr

450 000 kWh

339 649 kr

10 395 kr

94 950 kr

290 700 kr

1 000 000 kWh

869 100 kr

48 600 kr

174 500 kr

646 000 kr


Förklaring till din prislista

Vad är anslutningseffekt?
Anslutningseffekten är taxegrundande och bestämmer hur stor effektavgiften ska bli för året. Anslutningseffekten ska motsvara fastighetens verkliga behov och kan variera om man gör förändringar på sin fastighet.

Hur beräknar vi anslutningseffekten?
Anslutningseffekten beräknas på årsförbrukningsstatistik från de senaste 3 helåren. (för 2018 gäller alltså åren 2015-2017).

Varje års energiförbrukning för uppvärmning justeras med ett väderindex från SMHI:s för att få fram ett värde som går att jämföra med andra år (normalårskorrigering). Om man inte gör detta så kan ett enskilt år med en väldigt kall vinter få stor påverkan på den beräknade anslutningseffekten.

Normalårsförbrukningen räknas om en gång till med index för aktuell byggnads användningsområde (ex. skolor, industrier, bostäder).

Om man sedan beräknar medelvärdet på de 3 senaste korrigerade ”normalåren” så får man fram den aktuella anslutningseffekten.

Effektavgiften
Effekttaxan är en fast kostnad som är olika stor beroende på vilken anslutningseffekt man har. Effekttaxan multipliceras med aktuell anslutningseffekt så får man fram effektavgiften.

Energiavgiften
Energiavgiften är det man betalar för energin man förbrukar och anges i kr/MWh.
(1 MWh=1000 kWh)