Avgifter för insamling av rest- och matavfall

Insamling och omhändertagande av rest- och matavfall (hushållsavfall) i Söderhamns kommun finansieras helt av intäkter från alla kunder i form av taxor och avgifter. Renhållningstaxan är konstruerad så att den ska bära samtliga kostnader kopplade till hantering av hushållsavfall, den är alltså inte skattefinansierad. Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-28 den nya taxan för insamling av hushållsavfall. De nya avgifterna gäller från och med 2023-01-01.

Renhållningsabonnemanget betalas i regel av dig som är hyresvärd. Det är även du som bestämmer vilken typ av hushållsinsamling som dina hyresgäster ska ha, till exempel är det du som bestämmer om ni ska ha utsortering av matavfall. Har du valt utsortering måste alla dina hyresgäster acceptera det och sortera ut matavfall.

Läs gällande Renhållningstaxa för Söderhamns kommun här Pdf, 187.3 kB.

Samtliga priser är exklusive moms.

Taxor sophämtning för flerfamiljsfastigheter


Taxor för hushållsavfall med utsortering av matavfall

Priserna visar årskostnad per kärl, exklusive moms.

Restavfall, gröna kärlet

Kärlstorlek

Varannan

vecka

Varje vecka

2 ggr/vecka

3 ggr/vecka

5 ggr/vecka

140 l

589 kr

1 180 kr

2 361 kr

-

-

190 liter

793 kr

1 586 kr

3 173 kr

-

-

240 liter

967 kr

1 934 kr

3 867 kr

-

-

370 liter

1 451 kr

2 899 kr

5 800 kr

8 610 kr

-

660 liter

2 416 kr

4 833 kr

9 667 kr

14 500 kr

24 167 kr


Matavfall, bruna kärlet

Kärlstorlek

Varannan
vecka

Varje vecka

2 ggr/vecka

3 ggr/vecka

5 ggr/vecka

140 liter

371 kr

742 kr

1 483 kr

1 764 kr

-

240 liter

524 kr

1 040 kr

2 079 kr

3 119 kr

-

370 liter

1 112 kr

2 225 kr

4 449 kr

6 675 kr

11 125 kr


Lösa restavfall kostar 363 kr/m³ och minsta debitering sker för minimum 0,5 m³.

Grundavgift per lägenhet är 357 kronor per år.

Samtliga priser exklusive moms.


Taxor för hushållsavfall EJ utsortering av matavfall

Priserna visar årskostnad per kärl, exklusive moms.

Kärlstorlek

Varannan
vecka

Varje vecka

2 ggr/vecka

3 ggr/vecka

140 l

2 361 kr

-

-

-

190 l

3 040 kr

6 080 kr

-

-

240 liter

3 670 kr

7 341 kr

14 682 kr

-

370 liter

4 997 kr

9 992 kr

19 984 kr

29 977 kr

660 liter

6 730 kr

13 470 kr

26 917 kr

40 375 kr


Lösa sopor kostar 788 kr/m³ och minsta debitering sker för minimum 0,5 m³.

Grundavgift per lägenhet är 357 kronor per år.

Samtliga priser exklusive moms.

Taxor för slamtömning av enskilda brunnar och tankar

Pris för slamtömning

Volym och/eller tjänst

kr/tömning

Brunn 0-3 m³

1 178 kr

Brunn 3-6m³

1 766 kr

Tank 0-3 m³

1 355 kr

Köksbrunn modell mindre

924  kr

Hämtning efter budning* debiteras tilläggstaxa
Tjänsten ska utföras inom en vecka

575 kr

Akuttömning inom 24 timmar, tilläggstaxa

1 250 kr

Akuttömning inom 24 timmar under helg, tilläggstaxa

2 500 kr

Tillägg för slangutläggning utöver 15 meter, kronor/meter

15 kr


*Budning är när man ringer och beställer tömning i stället för att vara inlagd på rutintömning.

Taxorna gäller från och med 2023-01-01 och inkluderar destruktionsavgift och moms.