Frågor och svar

Här får du reda på det viktigaste om vatten och avlopp.

Hittar du inte svaren på dina frågor här kan du kontakta kundservice så får du hjälp.

Information

Ta hand om ditt ledningsnät

Bygga om eller bygga nytt


Ny vattenledning till Ljusne och Vallvik

Söderhamn Nära anlägger en ny överföringsledning (vattenledning) till Ljusne och Vallvik för att säkerställa bättre vattenkvalitet. Det innebär att Ljusne och Vallvik i framtiden kommer att förses med grundvatten från Ljusnanåsen via Söderhamn och Sandarne. I samband med detta kommer vattenverket vid Järsjön att avvecklas.
Med den nya överföringsledningen kommer boende i Ljusne och Vallvik att försörjas med samma vatten som boende bland annat i Söderhamn, Söderala och Sandarne.

Just nu har projektet kommit till Östanbo, där man kommer att svetsa samman vattenledningsrör som ska rävas ner mellan den gamla järnvägen och Nyhedsvägen och vidare mot Gussisjön. Svetsarbetet påbörjas i mitten av december och arbetet med att gräva ner ledningarna kommer att påbörjas i början av 2021.

Anledningen till att vi vill göra den här investeringen är att abonnenter i Ljusne och Vallvik i dagsläget kan uppleva viss lukt och smak på dricksvattnet och några kan även se ökad färg på vattnet. Dricksvattnet tas från Järvsjöns vattenverk och problemen som kan ses med försämrad dricksvattenkvalitet grundar sig i dels på ett försämrat råvatten med ökade halter av organiskt innehåll, så kallat humus, längre perioder av höga vattentemperaturer och dels på lägre omsättning i vattenledningsnätet.

Till dess att den nya överföringsledningen finns på plats gör vi vad vi kan för att förbättra situationen. Bland annat spolas ledningsnätet på strategiska punkter för att öka omsättning samt inom områden där abonnenter inkommit med klagomål. Vi har även installerat ett provisoriskt reningssteg som renar ett delflöde av vattnet från humusämnen. Vattnet blandas sedan med det övriga vattnet från den ordinarie reningsprocessen innan det transporters i ledningsnätet till Ljusne och Vallvik.

Texten uppdaterades 2020-12-14

Till toppen