Frågor och svar

Här får du reda på det viktigaste om vatten och avlopp.

Hittar du inte svaren på dina frågor här kan du kontakta kundservice så får du hjälp.

Information

Ta hand om ditt ledningsnät

Bygga om eller bygga nytt


Var rädd om vattnet

Det råder ännu ingen vattenbrist för Söderhamn Näras kunder, men vi uppmanar ändå till att vara vattensmart så det kanske kan undvikas att införa restriktioner längre fram i sommar.

Här följer några tips på vad du själv kan göra för att minska vattenförbrukningen:
Undvik att vattna gräsmattan
Fyll inte poolen under dagtid eller använd om möjligt annat vatten
Tvätta inte bilen just nu
Duscha istället för att bada
Stäng av vattnet när du borstar tänderna
Kör fulla disk- och tvättmaskiner
Ställ en fylld tillbringare i kylen så får du kallt vatten utan att spola i kranen

 

Vattnet i Ljusne och Vallvik

Abonnenter i Ljusne och Vallvik kan uppleva att dricksvattnet håller en sämre kvalitet än tidigare. Vissa upplever lukt och smak och några kan även se en viss färgskiftning på vattnet. Inget av detta är i sig farligt, men vi är medvetna om problemet och arbetar med att hitta en lösning. Bland annat har vi påbörjat en renoveringsplan för förbättringsåtgärder på ledningsnätet. Vi har även påbörjat ett arbete för att se hur reningsprocessen i Järvsjöns vattenverk kan kompletteras för att reducera färg, lukt och smak.
Allt utgående vatten från vattenverket till abonnenter i Ljusne och Vallvik renas med klor vilket också kan bidra till lukt och smak på vattnet.
Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet enligt gällande provtagningsprogram, vilket också innefattar provtagningspunkter på ledningsnätet i Järvsjöns Vattenverks försörjningsområde.

Till toppen