Information


Frågor och svar/Vatten

Jag har inget vatten eller kraftigt försämrat vattentryck – vad ska jag göra?
Kontakta vår Kundservice, tel. 0270-766 10.

Mitt vatten har konstig färg/smak, varför?
Om du varit bortrest, har väldigt låg förbrukning eller bor i flerbostadshus kan det medföra tillfälliga kvalitetsförändringar
Har det varit en vattenavstängning/läcka i området kan missfärgning uppstå under en kortare tid. Tryckförändringar kan eventuellt medföra att beläggning av mangan och/eller järn lossnar från insidan av vattenledningarna. Det är inte farligt men kan ge färg och partiklar i vattnet. Efter en stunds spolning brukar vattnet klarna. Om problemet kvarstår meddela Kundservice.

Jag har stopp i avloppet – vad gör jag?
Är du ansluten till det kommunala VA-nätet och felet ligger utanför din tomtgräns, kontakta vår Kundservice, tel. 0270-766 10.
Om orsaken till stoppet ligger på tomten så får du själv stå för kostnaden.

Hur mycket kostar det att ansluta till vatten och avlopp?
Här hittar du våra aktuella anslutningsavgifter

Finns det möjlighet för mig att ansluta vatten och/eller avlopp?
Kontakta vår Kundservice, tel. 0270-766 10.

Hur mycket vatten gör man normalt av med?
Enligt uppgift från Svenskt Vatten ca 140 liter/dygn och person, motsvarande ca 51 m³/år.

Hur fördelas vattenförbrukningen i ett vanligt hushåll?
Av de 140 liter vatten genomsnittssvensken förbrukar under ett dygn går det mesta åt till att sköta den personliga hygienen:
- 10 liter för mat och dryck
- 30 liter för toalettspolning
- 15 liter för disk
- 15 liter för tvätt
- 60 liter för personlig hygien
- 10 liter för övrig användning

Hur ofta skall jag läsa av vattenmätaren?
Du läser själv av vattenmätaren och uppger mätarställning via telefon, e-post eller inrapporterar på Mina Sidor. Inrapportering sker antingen via uppmaning från Söderhamn Nära en gång om året, eller när man själv har fått förändrade boendeförhållanden som kan påverka vattenförbrukningen.

Är det viktigt att man läser av vattenmätaren?
Ja, risken finns, om du inte uppger mätarställning till Söderhamn Nära, att du kan få en hög sluträkning för året om du har förbrukat mer vatten än du uppgett vid tidigare avläsning.

Varför är min vattenräkning så hög?
Det kan finnas många orsaker. Det kan vara en toalett som står och rinner eller otäta kranar som droppar. I värsta fall kan det vara en vattenläcka. Kontrollera att vattenmätaren står alldeles stilla då inget vatten används i huset. Om du misstänker att mätningen är felaktig kan vi kontrollera den, men du kan själv få stå för kontrollkostnad om mätaren är korrekt.

Vad kostar vatten, respektive vatten och avlopp, per m³?
Här kan du se aktuell VA-taxa och brukningsavgifter.

Är vattnet i Söderhamn hårt eller mjukt?
Det kan du se här i vår tabell över vattnets hårdhet.

Hur fyller jag poolen?
Fundera om du verkligen behöver fylla din pool med dricksvatten, kan du fylla den med till exempel sjövatten i stället? Fyll endast poolen en gång och använd sedan reningspumpar och klor för att hålla vattnet rent. Vid längre torka och perioder där vi uppmanar till vattenbesparing kan du behöva avvakta med att fylla poolen med dricksvatten. Vid bevattningsförbud är det inte tillåtet att fylla poolen med dricksvatten. Om du måste fylla poolen med dricksvatten, gör det nattetid mellan 00.00 och 06.00 då det är fullt i ledningarna.

Hur ska jag göra när jag tömmer min pool?
Har du använt klor i poolen måste det försvinna innan poolen töms. Det gör du enklast genom att poolen får stå oanvänd några dagar i solsken, då försvinner kloret. Du kan även köpa kemikalier som avklorerar vattnet, det finns att köpa i butiker för pooltillbehör. När du har fått bort allt klor släpper du ut vattnet på någon lämplig plats på din gräsmatta, buskage eller liknande. Men du måste tänka på att släppa ut lite vatten i taget eller i så pass långsam takt att marken hinner ta emot vattnet och att det inte rinner ut över dina grannars tomter.

Du får aldrig tömma ditt poolvatten i avloppet via golvbrunnar, köket eller något annat avlopp som är kopplat till avloppsnätet, du får inte heller tömma din pool i gatubrunnar. Det är inte heller lämpligt att släppa ut klorerat vatten i hav, sjöar och vattendrag då det kan skada både växt och djurlivet.