Installation av vattenmätare

Frågor och svar

1. Varför kräver Söderhamn Nära att jag installerar vattenmätare i min fastighet?
Det finns flera orsaker, främst att det ska vara rättvist för våra kunder, som faktureras för vad de faktiskt förbrukar, samt bidrar till en mer ansvarsfull och hållbar vattenförbrukning.

2. Om jag bara utnyttjar fastigheten ett fåtal veckor varje år, måste jag ändå ha en vattenmätare?
Ja, eftersom vi nu endast erbjuder vattenabonnemang med vattenmätare måste en vattenmätare installeras på en frostfri plats trots att fastigheten används väldigt lite.

3. Vilka fördelar finns det med att ha en vattenmätare?
Fördelarna med att ha en vattenmätare är flera, bland annat att du endast betalar för det vatten du förbrukar, vilket kan ge incitament till att spara vatten och därigenom minska kostnaderna. Det hjälper även Söderhamn Nära att finna läckor och problem på vattennätet men även du kan upptäcka vattenläckage på din fastighet.

4. Kan ni komma och installera vattenmätaren när det passar mig, eller måste jag åka till fastigheten vid den tidpunkt jag blir tilldelad?
Vi anpassar oss i den mån det går efter kundens behov, huvudsaken är att du är ute i tid med ditt önskemål. Hittar vi inte en tid som passar kanske en granne eller släkting kan låsa upp åt oss, alternativt att du lämnar en nyckel till oss.

5. Vad är kostnaden för att installera och underhålla en vattenmätare?
Vi kan inte ge exakta summor eftersom det är stor variation och beror på förutsättningarna hos fastighetsägaren. Kostnad för installation är olika beroende på fastighetens utformning och om tillexempel vatten finns i flera byggnader. I de flesta fastigheter kan en mätarplats anordnas inne i fastigheten där vattnet kommer in i byggnaden. I vissa fall kan en mätarbrunn behöva anordnas, och då blir kostnaden betydligt högre. När mätarplatsen är klar kostar det inget att få mätaren på plats, det sköter Söderhamn Nära. Sedan kommer vi vart 10:e år och byter ut mätaren enligt gällande bestämmelser, vilket också är kostnadsfritt.

6. Måste jag ha en vattenmätarkonsol?
Nej, det måste du inte, men vi har krav på att anläggningen ska vara lättillgänglig och funktionsduglig (ej rostiga rör, rör i bra skick, fritt tillträde, god arbetsmiljö) och ha en avstängningsventil före och efter vattenmätaren, samt ett byggmått på 190 mm.

7. Vilka regler och bestämmelser måste jag följa när det gäller vattenmätare?
Mätarplatsen måste vara gjord så att en vattenmätare enkelt kan anslutas med två muttrar och mätarens byggmått ska vara 190 mm. Före och efter vattenmätaren ska en avstängningsventil sitta så att mätaren kan bytas utan att vatten kan rinna ur rören. Mätarplatsen ska vara ren, lättåtkomlig och ha bra utrymme för att mätarbyte ska ske bekymmersfritt.

8. Jag är osäker om jag behöver en vattenmätarbrunn, vem kan hjälpa mig att reda ut det?
En vattenmätarbrunn behöver du ha om det är svårt att få till en frostfri plats inne i fastigheten, eller om du har flera byggnader eller utkastare på gården där vatten kan tappas. Om det gäller flera byggnader, kan du prova att stänga av vattnet där det kommer in i huvudbyggnaden. Går det då att tappa vatten på något av de andra tappställena behöver du en mätarbrunn. Det ska inte gå att ta vatten någonstans som inte passerat vattenmätaren först. När vi kommer ut för att montera mätaren kommer vår personal att testa detta.

9. Hur påverkar en vattenmätare min förbrukning och därmed mina kostnader?
En vattenmätare ger inblick över din vattenförbrukning. Genom att vara medveten om din förbrukning kan du spara vatten och därmed också minska dina kostnader. På vattenmätarens display finns ett räkneverk som i realtid visar hur mycket vatten i timmen som din fastighet förbrukar. Ta för vana att titta på den då och då för att på så sätt upptäcka eventuella läckage, till exempel en rinnande toalett.

10. Vem kontaktar jag för att installera en vattenmätarplats?
Oavsett om du behöver en vattenmätarplats inne eller en vattenmätarbrunn så är den enklaste och vanligaste vägen att kontakta en VVS-installatör. Det finns flera kompetenta företag i kommunen som kan hjälpa dig med det.

11. Måste jag som kund själv betala för installationen eller finns det ekonomiskt stöd att söka hos Söderhamn Nära?
Installation och medföljande kostnader hamnar på dig som kund och vi kan inte erbjuda något ekonomiskt stöd. Vi kan däremot agera bollplank och hjälpa dig att tänka kring din specifika installation helt utan kostnad. Anledningen till att vi inte kan ta kostnaderna för din installation är att all utrustning från vår avlämningspunkt, vanligtvis det samma som tomtgränsen, ägs av fastighetsägaren.

12. Vad händer om jag inte installerar en vattenmätarplats i min fastighet?
Om du inte installerar en vattenmätarplats inom angiven tid så kan Söderhamn Nära kraftigt begränsa vattentillgången till din fastighet. Installation av mätarplats och färdiganmälan ska vara oss tillhanda senast 2024-06-30. För att undvika eventuella problem om det drar ut på tiden med din installation är det viktigt att du kontaktar oss i god tid.

13. Hur fungerar avläsning av vattenmätaren, är det något jag som kund måste sköta själv?
Avläsningen av vattenmätaren sker helt automatiskt och du kommer att bli fakturerad din faktiska förbrukning. Mätaren kommunicerar via radio och har ett inbyggt batteri som räcker hela vattenmätarens livslängd.

14. Jag har redan en vattenmätare/vattenmätarplats i min fastighet, vad behöver jag göra då?
Du behöver då kontrollera att ventilerna fungerar på dem.
Mät också mätaren/röret som är emellan ventilerna så att det är 190 mm.
Testa dem en i taget genom att vrida dem till ändläget och kontrollera att vattnet sedan är avstängt.
Fungerar de så behöver du endast göra en färdiganmälan.

15. Jag ska anlägga en mätarbrunn - var börjar jag?
Ska du gräva i marken ska du alltid registrera det på Ledningskollen.se innan du påbörjar arbetet.
Då sker kostnadsfri anvisning av var ledningarna finns.