Vattenavgifter

Vattenverksamheten i Söderhamns kommun är helt avgiftsfinansierad, det är alltså kunderna som betalar verksamheten.

Det finns olika avgifter som tas ut i samband med en anslutning. Man skiljer på anläggningsavgifter, som är en engångskostnad och på brukningsavgifter som tas ut löpande beroende av hur mycket vatten du som kund förbrukar.

Här nedan visas en kort förklaring till varje typ av avgift.

VA-taxa 2024

VA-taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Söderhamns kommun.

  • 2023-10-301 fastställde Söderhamn Näras styrelse den nya VA-taxan att gälla från och med 2024-01-01.

Läs 2024 års VA-taxa här. Pdf, 177.3 kB.

Brukningsavgifter 2024

Brukningsavgiften är den återkommande avgiften som betalas varje år. Avgiften ska täcka kostnader för drift, underhåll och förnyelse av de allmänna VA-anläggningarna.

Den består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en årskostnad för abonnemanget. Den rörliga delen beror på vattenförbrukningen för fastigheten.

Du som fastighetsägare ansvarar för att betala för allt vatten som levererats till din fastighet.

Här nedan kan du se beräkningsexempel för brukningsavgift för dig som är villakund.

Samtliga priser är inklusive moms.

Villakund:

Exempel beräknat på en förbrukning om 150 m³/år för vatten och avlopp

Pris per kubikmeter

24,35

Årlig vattenförbrukning

150 m³

Fast avgift

6 431

Rörlig avgift beräknad på 150 m³

3 653

Årlig avgift inkl. moms

10 084


Exempel beräknat på en förbrukning om 100 m³/år för vatten och avlopp

Pris per kubikmeter

24,35

Årlig vattenförbrukning

100 m³

Fast avgift

6 431

Rörlig avgift beräknat på 100 m³

2 435

Årlig avgift inkl. moms

8 866Aktuella anläggningsavgifter

Anläggningsavgift är en engångskostnad för att ansluta en eller flera fastigheter till det allmänna VA-ledningsnätet.

Beräkningsexempel anläggningsavgifter.

Gällande från och med 1 januari 2016.

Bostadsfastighet

Förbindelsepunkter:

Vatten, Spillvatten och Dagvatten

Antal lägenheter:

1

Tomtyta m²

1 200

 

Anläggningsavgifter exempel

Avgift utgår per fastighet med:


Exkl. moms

Inkl. moms

a) Avgift för upprättande av
förbindelsepunkter

Vatten, Spillvatten,
Dagvatten

116 064 kr

145 080 kr

b) Tomtyteavgift (16,56 per m² tomtyta)

1 200 m²

15 900 kr

19 872 kr

c) Lägenhetsavgift

1

6 550 kr

8 188 kr

Summa anläggningsavgift


138 514 kr

173 143 kr


Avgiftsreducering

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga angivna nyttigheter, skall avgifterna reduceras enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning

En ledning

60 % av avgift enligt a) Avgift för upprättande av förbindelsepunkter

Två ledningar

75 % av avgift enligt a) Avgift för upprättande av förbindelsepunkter

Tre ledningar

100 % av avgift enligt a) Avgift för upprättande av förbindelsepunkter

 

Anmärkning

Anläggningsavgifter beräknas enligt gällande taxa vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

För övrig information se Allmänna bestämmelser för brukande av Söderhamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning: ABVA Pdf, 775.9 kB.