Kolla först - gräv sen!

Vid konstaterad eller misstänkt skada

  • Om personskada uppstått - larma 112!
  • En skadad kabel kan vara livsfarlig och får ej vidröras!
  • Kontakta genast ledningsägaren – Söderhamn Nära kundservice 0270-766 10
  • Stanna kvar och bevaka!


  •  

Registrera ärende på Ledningskollen - gräv sen

Ska du gräva i marken ska du alltid registrera det på Ledningskollen innan du påbörjar arbetet.

Ledningskollen är en kostnadsfri tjänst och du når fler ledningsägare som är anslutna till tjänsten samtidigt.

Vid skador som uppkommer i samband med grävning utan anvisning eller som har orsakats genom försumlighet eller vårdslöshet, debiteras den ansvarige för de kostnader som uppkommer.