Vatten och avlopp

I Söderhamns kommun är det vi på Söderhamn Nära som ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenreningen. Vårt jobb är att med bästa miljövårdande teknik utvinna, rena och distribuera dricksvatten till hushåll och näringsliv. Dessutom avleder vi och renar avloppsvattnet i kommunen. Verksamheten är helt avgiftsfinansierad där brukningsavgifter och övriga avgifter är baserade på självkostnadsprincipen.

Läs Riktlinjer vid utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter här.

Gott vatten!

I Söderhamn får vi vatten från fem vattenverk. Vattnet leds från vattenverken via ett antal tryckstegringar, tre vattentorn och ett 320 kilometer långt stamnät. Sammanlagt konsumerar söderhamnarna cirka 2,5 miljoner kubikmeter färskvatten per år.