Vatten och avlopp

I Söderhamns kommun är det vi på Söderhamn Nära som ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenreningen. Vårt jobb är att med bästa miljövårdande teknik utvinna, rena och distribuera dricksvatten till hushåll och näringsliv. Dessutom avleder vi och renar avloppsvattnet i kommunen. Verksamheten är helt avgiftsfinansierad där brukningsavgifter och övriga avgifter är baserade på självkostnadsprincipen.

Läs Riktlinjer vid utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter här.

Information angående vattenuttag i vattenkiosken

Från och med den 1 maj 2024 kommer Söderhamn Nära att börja debitera alla näringsidkare för uttag av dricksvatten i vattenkiosken på Kungsgatan. Anledningen är att det finns ett lagkrav som säger att den som brukar vattnet även måste betala för den mängden som används.

Du som i dag använder dig av vattenkiosken, och som har en nyckel, behöver inte göra något. Alla vattenuttag registreras redan, med den skillnaden att det från och med maj månad även kommer att gå ut en faktura på det vatten som förbrukats. Taxan är för närvarande 19.48 kronor per kubikmeter exklusive moms.

Gott vatten!

I Söderhamn får vi vatten från fem vattenverk. Vattnet leds från vattenverken via ett antal tryckstegringar, tre vattentorn och ett 320 kilometer långt stamnät. Sammanlagt konsumerar söderhamnarna cirka 2,5 miljoner kubikmeter färskvatten per år.