Lagar, regler och rapporter

Förhållandet mellan abonnenten av kommunalt vatten och avlopp och kommunen regleras genom Lagen om allmänna vattentjänster samt ABVA (allmänna bestämmelser för vatten och avlopp)

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö.

För lagen i sin helhet se länk: Lagen om allmänna vattentjänster Pdf, 50.2 kB.

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) reglerar bland annat rättsförhållandet mellan Söderhamn Nära och fastighetsägaren/abonnent.

För bestämmelserna i sin helhet klicka här. Pdf, 775.9 kB.

Som komplement till de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp finns
Riktlinjer vid utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter.

Läs Riktlinjer vid utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter här. Pdf, 1.7 MB.

Miljörapporter avloppsreningsverksamheten

Här hittar du miljörapporter från våra fem större avloppsanläggningar avseende år 2023.


Länkar